Ještě slovo k zápisům

K zařazování žáků do tříd chci informovat rodiče, že nepodléhá žádným kriteriím, snažíme se respektovat volbu rodičů. Pokud ale převyšuje zájem o nějaké zaměření třídy její kapacitu, volíme losování. Nikdo není zvýhodněn, nerozhoduje tedy, zda je dítě spádové, zda má na škole sourozence, zda je z bilingvní rodiny nebo zda navštěvovalo anglickou mateřskou školu apod.

Zaměření jednotlivých tříd je svrchované rozhodnutí vedení školy, které odráží dlouhodobou koncepci školy, personální situaci apod. Naše rozhodnutí otevřít jednu bilingvní, jednu klasickou a dvě třídy s projektem "Začít spolu" je definitivní. Jedna třída s matematikou prof. Hejného je postačující.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 30.04.2018 - 08:13:14
Informace o zápisech

Informace ze zápisů do 1. tříd

K zápisům na naší školu se dostavilo 159 dětí. O odklad školní docházky požádalo 20 dětí z toho 14 ze spádu školy.

Ze spádové oblasti školy bylo na přijetí celkem 105 dětí. To bylo důvodem, proč jsem rozhodl o otevření 4 tříd s celkovým počtem žáků 100.

Ne všichni spádoví chtěli do naší školy. Otevřením další třídy jsme získali kapacitu na přijetí nespádových dětí, které u nás mají sourozence a dalších dětí z Prahy 6. Díky tomu, že jsme přijali děti ze spádových oblastí škol v našem okolí, mohli i tyto školy přijmout naopak děti z našeho spádu, které nechtěli nastoupit k nám. Kapacita nedovoluje přijetí dětí, které nejsou z Prahy 6. Jedná se o značně komplikovanou a náročnou situaci v přijímacím řízení, která vyžaduje ennormní komunikaci všech stran. Nyní musíme rozhodnout, jak zařadíme děti do jednotlivých tříd podle zaměření.

V bilingvní třídě bude 25 dětí. Ze 34 zájemců jsme vylosovali 25.

Zájem o přijetí do klasické třídy projevilo 12 dětí. To znamená, že třídu doplníme těmi, kteří nebudou vylosováni do projektu „Začít spolu“.

Třídy s projektem „Začít spolu“ budou dvě. V obou bude probíhat výuka psaní písmem Comenia Script. Třídy se budou lišit výukou matematiky. V jedné bude výuka probíhat podle metody prof. Hejného, ve druhé běžným způsobem. Vylosujeme 50 dětí do tříd s tímto projektem a v průběhu příštího týdne vylosované obešleme s anketou, abychom zjistili jejich preference a děti rozdělili, s největší pravděpodobností opět za pomoci losování.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 27.04.2018 - 14:05:33
Literární soutěž - Strom svobody

Během měsíce dubna proběhne na naší škole tvořivá literární soutěž pro 2. stupeň.
Soutěž bude letos v duchu našeho projektu - Strom svobody.
Žáci budou psát úvahu na téma - "Co pro mě znamená svoboda."
Vítězové třídních kol postoupí do kola školního, které se bude konat v měsíci květnu.
Soutěžit se bude ve dvou kategoriích - 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy.
Nejlepší práce budou uveřejněny ve školním časopise Tonda a na stránkách školy.
Michaela Fišarová


Publikoval Edita Zemanová - 11.04.2018 - 09:01:11
Česko zpívá

Dne 7.4. se konalo finále 12.ročníku mezinárodní talentové soutěže Česko zpívá, ve které se v kategorii 15 - 26 let umístil na krásném 3.místě žák 9.třídy naší školy Daniel Žižka. Srdečně gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.


Publikoval Eva Křížová - 10.04.2018 - 18:16:56
Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2018 - 2019

Vážení rodiče,

dovolte mi několik závěrečných informací před blížícími se zápisy. K tomu, abychom zvládli zákonné požadavky potřebujeme určité množství údajů o dítěti a o vás. Velmi uvítáme, pokud nám je vyplníte v elektronické podobě, v našem webovém rozhraní v rámci registrace k zápisu. Tato forma nám výrazně usnadní práci s potřebnými daty a proto vás žádám o velkou pečlivost při jejich zadávání. Pokud by tato forma z nějakého důvodu selhala, můžete si zápisní list stáhnout z webových stránek a zaslat nám ho vyplněný mailem.

Vlastní zápis slouží k orientačnímu zmapování školní zralosti vašeho dítěte, děti nedělají žádný test, jen ověřujeme některé jejich dovednosti, samostatnost a školní zralost. Proto uvítáme, budou-li u zápisu samotné, zatímco s vámi, s rodiči, budeme řešit administrativní otázky. Z údajů, které nám zadáte ve webovém rozhraní, připravíme žádosti o přijetí a zápisní listy (obsahují informace o dítěti, zákonných zástupcích a preferencích ve volbě třídy). Proto je potřebné mít u sebe občanský průkaz, kopii rodného listu dítěte a doklad, ze kterého je zřejmé, kde má dítě trvalé bydliště. Pokud nebude mít dítě trvalé bydliště na území MČ Prahy 6, nebude patřit do kategorie přednostně přijímaných dětí (smlouvy o podnájmu apod. nenahrazují trvalé bydliště).

odkaz pro registraci : https://www.zscermaka.cz/zapis/registrace.html

Registrace bude ukončena k 9.4.2018 - 0:00


Publikoval Petr Karvánek - 30.03.2018 - 01:44:21