Asistent pedagoga

Hledáme asistenty pedagoga, preferujeme zájemce se zkušenostmi v oboru. Pište, prosím, na mail: skola@zscermaka.cz.


Publikoval Eva Křížová - 23.03.2018 - 08:30:12
Turnaj v sálové kopané

Ve středu 7. března se konalo semifinále ZŠ v sálové kopané pro žáky z prvních a druhých tříd. Turnaje se zúčastnilo celkem devět základních škol.  Po bojovných výkonech se našim chlapcům podařilo získat první místo a tím si zajistit postup do finálového turnaje, který se uskuteční příští týden v úterý. Všichni hráli jako jeden tým a hlavně v duchu fair play. Naši školu reprezentovalo šest chlapců ve složení Adam Propper, František Ašer, Arne Kopal, Zdeněk Cerha, Richard Polák a Mladen Stanev. Děkujeme všem za vzornou reprezentaci školy.

Antonín Šindelka


Publikoval Petr Karvánek - 09.03.2018 - 08:46:06
Zápisy do 1. tříd pro školní rok 2018 - 2019

Zápis do 1. tříd se koná 2. a 3. dubna 2019 od 14 do 18 hodin v prostorách školy. Součástí zápisu je ověření školní zralosti dítěte formou rozhovoru s ním v délce cca 15 minut.

Plánujeme otevřít 3 první třídy - jednu bilingvní (max. 24 dětí), jednu s projektem "Začít spolu" (max. 25 dětí) a jednu třídu běžnou (max. 25 dětí), celkem tedy bude přijato max. 74 dětí. Ve třídě s projektem „Začít spolu“ bude výuka matematiky podle metody prof. Hejného a děti se budou učit psát písmem Comenia Script. V běžné třídě bude běžná matematika a vázané písmo. Bližší informace zde.


Publikoval Petr Karvánek - 06.03.2018 - 13:57:45
STROMY SVOBODY

Naše škola se zapojila do projektu Stromy svobody (http://www.stromysvobody.cz/). Na podzim uspořádáme zahradní slavnost v předvečer 100. výročí vzniku Československé republiky v rámci akce Dny pro Stromy svobody. Jako upomínku tohoto výročí vysadíme na školní zahradě památeční lípu.

Vysazení lípy bude vyvrcholením dlouhodobého projektu, do kterého se zapojila celá škola. Cílem je nejenom oslavit výročí významné historické události, ale také připomenout hodnoty a význam svobody a demokracie.

Projekty a akce:

Stromy života - Beseda s paní Marií Hruškovou v rámci akce Noc s Andersenem pro žáky prvního stupně

Historické prezentace (události roku 1918) – žáci osmých ročníků připravují prezentace pro žáky    prvního stupně

Promítání filmů z programu Člověka v tísni na téma svoboda pro žáky druhého stupně

Projekt Svoboda a demokracie pro žáky prvního stupně připravují studentky z Gymnázia Na Zatlance

Výtvarné aktivity - již probíhá výroba korálkových stromečků, chystají se dílničky pro třídy prvního stupně pod patronací vybraných žáků sedmého ročníku. Pro podzimní zahradní slavnost se připravuje výroba památečních závěsných kachlů a medailí z keramiky s motivem stromů

Výukové programy z nabídky Národního památníku na Vítkově s akcentem na významné události dvacátého století pro žáky druhého stupně

Komiksy v anglickém jazyce na téma SVOBODA – vytvořili žáci šestých tříd v rámci výuky anglického jazyka (budou vystaveny v prostorách školy)

Památné stromy České republiky – prezentace vybraných významných stromů připravují žáci osmého ročníku, budou vystaveny v prostorách školy

Žáci šestých tříd se zúčastní divadelního představení Škola Malého stromu, následně napíší zamyšlení pro školní časopis

Na jaře proběhne literární soutěž na téma Stromy svobody, nejlepší práce budou uveřejněny na webových stránkách školy a ve školním časopise

Tradiční Přírodovědný trojboj bude tento rok zaměřen na téma STROMY, proběhne v červnu

Projekt Životopis stromu probíhá v rámci výuky přírodopisu v šestých třídách

 

 

 


Publikoval Eva Křížová - 09.02.2018 - 07:15:13
KAMÍNEK - nová knížka pro děti

V těchto dnech vychází další knížka pro děti z dílny paní učitelky Michaely Fišarové, která může být krásným dárkem pod stromeček. Knížka bude k dostání na vánočních trzích. Bližší informace naleznete zde http://www.albatrosmedia.cz/tituly/38180805/kaminek/.


Publikoval Eva Křížová - 05.12.2017 - 11:47:15