Výsledky PCR testů

Vážení rodiče, testování, které proběhlo v pondělí, odhalilo ve škole 5 covid pozitivních žáků. Jedná se o žáky tříd: 3.D, 4.D, 5.A, 7.A a 8.B. Třídy na prvním stupni, resp. všichni žáci, kteří byli v pondělí přítomni ve škole, půjdou zřejmě z rozhodnutí hygienické stanice do karantény. U žáků 2. stupně proběhne zřejmě samotrasování a na základě jeho výsledku rozhodne hygiena o karanténě konkrétních žáků. Karanténa se netýká žáků, kteří jsou očkováni a nebo prodělali covid před méně jak 180 dny.


Publikoval Petr Karvánek - 02.11.2021 - 12:09:06
Karanténa žáků školy

Vážení rodiče, díky novému přístupu hodnocení epidemiologické situace ve školních kolektivech orgány hygieny dětí a mládeže není pravidlem, že v případě pozitivního žáka musí do karantény celá třída. V případě 6. B uložila hygienická stanice povinnost karantény jedinému žáku školy.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 26.10.2021 - 13:32:11
Dobrovolné testování žáků PCR testy

Vážení rodiče.

Vedení školy plánuje každé pondělí v listopadu, počínaje 1. listopadem, provádět PCR testy všech žáků. První test uhradí zřizovatel školy, MČ Praha 6, další dva z testů uhradí zdravotní pojišťovna a náklady posledních dvou ponese laboratoř Aeskulab.

Testování je dobrovolné a pokud nám rodiče souhlas nedají, nebudou se děti testovat. Naším cílem je ale zabránit karanténám celých tříd. Proto chceme testovat vždy v pondělí a tento den budou mít žáci výuku s ochranou dýchacích cest, aby v případě pozitivního testu někoho z žáků nemusela do karantény celá třída (konzultoval jsem to s hygienickou stanicí, přesná pravidla budou znát 25.10.).

Testy budou stejné jako na jaře a v září, tedy PCR ze slin (cucání válečku z buničiny), testy vyhodnotí laboratoř Aeskulab. Děti i učitelé je znají. Pokud by rodiče své děti nechali v měsíci listopadu testovat nad rámec těchto testů z veřejného pojištění a pojišťovna by nám test neuhradila, v takovém případě bychom potřebovali námi provedený test uhradit rodiči (cena je 165,-Kč).

Naším cílem je testovat pokud možno všechny žáky (kromě těch, kteří jsou očkováni nebo covid-19 prodělali v uplynulých 180 dnech). K tomu potřebujeme váš souhlas. Testování dětí včetně s ním spojené administrativy leží na pracovnících školy a je poměrně náročné. Proto potřebujeme a děkujeme za vaši podporu.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 22.10.2021 - 14:29:35
Zvýšení ceny stravného od 1. října 2021

S účinností od 1. října 2021 jsou zvýšeny ceny obědů všech kategorií o 2,- Kč.

Podrobnosti zde.


Publikoval Zuzana Krucká - 24.09.2021 - 10:25:35
Volby do školské rady

Na třídních schůzkách proběhly volby zástupců rodičů do školské rady. Zvoleny byly paní Karolína Brabcová a Ksenie Dobrovská. Za pedagogy byli v úvodu školního roku zvoleni paní Alena Skarolková a Markéta Gorenčíková. Zřizovatel jmenoval do školské rady paní Pavlínu Civínovou a pana Petra Bučila.

Všem zvoleným a jmenovaným blahopřeji. Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 10.09.2021 - 08:56:51