Výuka v budoucích 6. třídách

Vážení rodiče, 

v příštím školním roce 2020/2021 plánuje vedení školy otevřít dvě šesté třídy, a to pravděpodobně jednu s rozšířenou výukou českého jazyka a výtvarné výchovy a jednu bez zaměření.

Rozdíl mezi třídami s rozšířenou výukou českého jazyka a výtvarné výchovy a bez zaměření je v týdenní hodinové dotaci vybraných předmětů. Tabulku s hodinovými dotacemi najdete zde: Zaměření tříd.

Třída s rozšířenou výukou českého jazyka a výtvarné výchovy je třídou „kreativní“, která se zaměřuje na rozvoj tvůrčího myšlení a kreativních dovedností žáků. Výuka je kromě jiného věnována dramatické výchově, literárním dovednostem,  tvůrčímu psaní a práci na projektech. Díky vyšší dotaci hodin českého jazyka a výtvarné výchovy nejsou v 6. – 8. ročníku zařazeny do výuky volitelné předměty,  fyzika je vyučována až od 7. ročníku. V 9. ročníku jsou jako volitelné předměty s hodinovou dotací nabízeny předměty Dějiny umění a Informatika.

Třída bez zaměření je třída přírodovědného charakteru, ve které je důraz kladen na rozvoj exaktních věd, který je realizován vyšší dotací hodin přírodovědných předmětů v podobě seminářů, a to v 6. ročníku matematického a v 8. a 9. ročníku matematicko-fyzikálního a chemicko-biologického semináře. Informatika jako volitelný předmět je vyučována od 7. ročníku.

Rodiče žáků současných 5. tříd mají možnost se vyjádřit, zda preferují, aby jejich dítě navštěvovalo 6. třídu s rozšířenou výukou českého jazyka a výtvarné výchovy nebo třídu bez zaměření prostřednictvím žádosti.


Publikoval Edita Zemanová - 18.05.2020 - 13:20:00
Obnovení podnájmů ve škole

S účinností od 25. května 2020 jsou obnoveny podnájmy ve škole v původním rozsahu.


Publikoval Zuzana Krucká - 18.05.2020 - 08:53:06
Seznam přijatých dětí do 1. ročníku 2020/2021

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku 2020/2021 obsahuje kódy přijatých dětí, kódy jsou pro lepší orientaci řazeny abecedně. Přijato bylo 103 dětí, u 104. dítěte je přerušeno správní řízení. Zařazení dětí do jednotlivých programů (tříd) bude zveřejněno nejpozději v pondělí 18.5.2020.

Zápisové lístky není na naší škole potřeba odevzdávat.

Seznam naleznete zde


Publikoval Petr Karvánek - 15.05.2020 - 12:00:26
Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Seznamy dětí přijatých do MŠ Antonína Čermáka a MŠ Janákova

Přijaté_děti_MŠ_Antonína_Čermáka

Přijaté_děti_MŠ_Janákova


Publikoval Edita Zemanová - 14.05.2020 - 12:00:33
Výuka žáků 9. tříd od 11.5. 2020

Výuka pro žáky 9. tříd - příprava na přijímací zkoušky - začne v pondělí 11. 5. 2020 a bude probíhat každý týden pouze od pondělí do čtvrtka, od 9:00 do 12:00 hod., pro 9. A v učebně č. 7 a pro 9. B v učebně č. 20. Škola bude pro žáky otevřena v 8:50. Více zde.


Publikoval Petr Karvánek - 07.05.2020 - 22:30:26