Informace k zápisům do 1. tříd

K zápisu do 1. tříd se v naší škole dostavilo 208 dětí. Z nich bylo 131 žáků ze spádové oblasti a 21 z nich požádalo o odložení školní docházky. O přijetí tedy žádá 110 dětí ze spádové oblasti školy. Vedení školy oznámilo úmysl otevřít 3 třídy pro celkem 82 žáků. Převis poptávky tedy činí 28 žadatelů. V současné době řešíme možnost otevření další třídy, abychom dokázali přijmout alespoň všechny žadatele ze spádové oblasti školy. Toto rozhodnutí je vázáno na celkový počet žáků školy, resp. na počet žáků 5. tříd, kteří uspějí v přijímacím řízení na víceletá gymnázia. V pátek 13.5. bychom měli znát rozhodnutí vedení školy.

Pro upřesnění uvádím, že počty přijatých ukrajinských dětí nijak neovlivňují rejstříkovou kapacitu školy, tedy nemají žádný vliv na počet přijímaných žáků 1. ročníků.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 06.05.2022 - 14:05:28
Přijímání žáků do 6. tříd

K přijímání žáků do budoucích 6. tříd zatím neumíme zveřejnit žádné podstatné informace. Zatím neznáme počty přijatých žáků do 1. tříd a také neznáme počty žáků současných 5. tříd přijatých na víceletá gymnázia. Od těchto čísel se jednak odvine možnost přijímání žáků do 6. ročníku (doplnění tříd) ale důležitý bude i celkový počet žáků ve škole v kontextu rejstříkové kapacity školy (725 žáků), který nesmíme překročit. Informaci pro přijímání do 6. ročníku zveřejníme na konci května.

Pro upřesnění uvádím, že počty přijatých ukrajinských dětí nijak neovlivňují rejstříkovou kapacitu školy, tedy nemají žádný vliv na počet přijímaných žáků 1. a 6. ročníků.


Publikoval Petr Karvánek - 06.05.2022 - 13:55:20
Hlasování „Šance do škol“

Informace o projektu „Šance do škol“

Hlasování pro všechny žáky školy probíhá zde.


Publikoval Eva Křížová - 29.04.2022 - 19:42:00
Ukrajinské děti v naší škole

Vážení rodiče.

V pondělí 4.4. jsme zahájili přijímání dětí prchajících před válkou z Ukrajiny. K dnešnímu dni jich je ve škole 28. Při jejich přijímání nevyžadujeme žádná potvrzení o očkování ani zdravotním stavu. Nečiníme tak ani u českých dětí. Ukrajinské děti přijímáme napříč všemi ročníky školy, v každé třídě je nyní jedno ukrajinské dítě, pouze ve 2 třídách školy jich je více. Jejich přijetí není nijak časově omezeno, pokud se tedy rozhodnou zůstat, zůstanou i žáky školy. Nicméně předpokládám, že jich řada naši školu opustí.

V rámci integrace těchto dětí do našeho školského systému jsme se rozhodli rozdělit jejich pobyt ve škole do několika bloků. Část výuky tráví ve třídě s českými dětmi. Část výuky tráví s ukrajinským učitelem, kterého jsem přijal. A poslední část pobytu ve škole tráví výukou českého jazyka, ke které se dobrovolně přihlásili někteří asistenti pedagoga. Celkem tedy tráví ve škole podle věku 4- 6 vyučovacích hodin, odpolední výuku nemají. Na rozvrhy jednotlivých tříd nemá přijetí ukrajinských dětí žádný vliv.

Co se týká limitů budovy školy, požádal jsem o navýšení kapacity školy, které nevyžaduje stanovisko hygieny ani stavebního úřadu. Současná rejstříková kapacita školy je 725 žáků. S ukrajinskými dětmi ji v současné době fyzicky navštěvuje 710 žáků. Jinými slovy - neporušujeme žádné hygienické ani další předpisy. Ke všemu ve škole každý den chybí cca 20-30 žáků, takže reálné počty žáků ve třídách jsou výrazně nižší. I proto jsem se rozhodl požádat o navýšení kapacity o 50 žáků na 775. Tato kapacita se podle zákona Lex Ukrajina v březnu 2023 vrátí na původní, tedy tu současnou.

Integraci ukrajinských dětí vnímáme ve škole jako nejlepší řešení současné situace, byť jsme si vědomi, že má své limity. Prožíváme všichni společně velmi náročné dny a proto vám, kteří mi píšete povzbudivé nebo dokonce děkovné emaily, velmi děkuji i za své kolegy. Vážíme si toho. O to více mne pak těší vaše nabídky, že uhradíte stravování některým ukrajinským dětem. To budeme velmi potřebovat. Všem, kteří jste mi napsali a nebo mi ještě napíšete ve věci stravování ukrajinských dětí, v brzké době odpovím. Je toho v současné době hodně, ale blíží se opravdové jaro a prázdniny :). S poděkováním za podporu, sounáležitost a trpělivost Petr Karvánek, ředitel školy.


Publikoval Petr Karvánek - 05.04.2022 - 15:32:24
Šance do škol

V naší škole odstartoval projekt Šance do škol (Pébéčko) představující participativní rozpočtování. Projekt je financován městskou částí Prahy 6. 

Do projektu jsou zapojení přímo žáci školy, kteří prostřednictvím navrhování projektů a následným hlasováním mají možnost podílet se na zlepšování prostředí a atmosféry naší školy.

Více informací naleznete na webových stránkách Pébéčka zde


Publikoval Petr Karvánek - 04.04.2022 - 09:54:09