Vrácení peněz za lyžařské kurzy

Dnes byly vráceny zaslané zálohy na lednový lyžařský kurz, který je zrušený.

Zálohy na lyžařské kurzy, které se mají konat v březnu zatím ponecháváme na účtu školy.


Publikoval Zuzana Krucká - 04.01.2021 - 12:14:25
Výuka od 4. ledna 2021

Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Pouze pro tyto žáky platí povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Je umožněn provoz školní družiny za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, týká se pouze žáků, kteří se prezenčně vzdělávájí. Provozní doba družiny bude od 7:00 do 16:00 hod.

Počínaje 3. ročníkem mají žáci distanční výuku. Ta běží podle řádného rozvrhu, eventuální změny řeší třídní učitelé. Třídy 3. – 5. ročníku mají v distanční výuce 4 vyučovací hodiny (o formě rozhoduje vyučující), žáci 2. stupně mají distanční výuku v rozsahu max. 5 vyučovacích hodin denně (o formě a rozsahu rozhoduje třídní učitel ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími.

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Škola přihlásí všechny žáky 1. a 2. tříd ke stravování. Pokud nebudou chtít děti stavu odebírat, musí si obědy odhlásit.

Ostatní žáci a zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (ve dvoře školy) od 13:00 do 14:00 hod.. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Činnost zájmových kroužků je zakázána.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Konzultační den se ruší, v případě potřeby mohou zákonní zástupci požádat o individuální online konzultaci konkrétního vyučujícího..


Publikoval Petr Karvánek - 03.01.2021 - 18:16:05
Vánoce 2020

Vážení rodiče,

dovolte mi, abych vám a vašim blízkým popřál krásné Vánoce a hodně zdraví. Současně mi dovolte poděkovat vám všem, kteří své děti posíláte do školy, neboť tak činíte v době, kdy např. prezident lékařské komory vyzývá rodiče k pravému opaku. Není to pro vás jistě snadná situace. Mohu vás ale ujistit, že my všichni ve škole víme, že našim hlavním úkolem je výchova a vzdělávání dětí. Tyto dvě věci k sobě neodmyslitelně patří a nelze je dělat vzdáleně. Od znovu otevření školy jsme nezaznamenali jediný případ Covid pozitivity mezi žáky ani zaměstnanci. Za většinu svých kolegů si troufám říci, že nás práce v kolektivu „masakrovaném“ rouškami a respirátory příliš netěší, že hygienická opatření vnímáme spíše jako represivní nežli reálně potřebná (nemožnost organizovat lyžařské kurzy).  Využijte Vánoce k aktivnímu odpočinku, vymyslete co nejvíce pohybu pro vaše děti, neboť ve škole jim ho nemůžeme téměř poskytnout.

A na závěr si neodpustím: „nezapomeňte doma pravidelně větrat“.

P.S.: strom přání, který děti ve škole ve vstupním vestibulu vytvořily, možná čeká i na to Vaše. Půjdete-li kolem školy, můžete ho na strom přání přidat.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 18.12.2020 - 17:26:58
Lyžařské kurzy a vánoční prázdniny

Vážení rodiče, z rozhodnutí vlády končí výuka v pátek 18. prosince 2020. Do školy se žáci mají vrátit v pondělí 4. ledna 2021. Od pondělí 21.12. nebude pro žáky školy v provozu školní družina ani jídelna.

Vzhledem k epidemiologické situaci a opatřením v systému PES byl zrušen naším ubytovatelem lyžařský kurz 2. stupně. Nepodařilo se nám najít ani žádný náhradní termín. Zálohové platby všem vrátíme. Rodiče žáků 1. stupně, jejichž děti mají odjet na lyžařské kurzy v měsíci březnu žádám, aby pozastavili zálohové platby. Budu vás včas informovat o tom, zda děti na hory pojedou.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 15.12.2020 - 08:39:55
Výuka od 30.11.2020

Vážení rodiče.

Zde naleznete nejdůležitější informace k zahájení a průběhu výuky od 30. 11. 2020 (pokud v pondělí dojde k rozvolnění současných opatření).

První stupeň: běžnou výuku zahájí všechny ročníky podle běžného rozvrhu pro školní rok 2020/2021. Výuka je povinná. Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy, ale hodiny se neruší.

Příchod do školy: 7:40-7:55, zahájení výuky v 8:00

Druhý stupeň: povinná prezenční výuka se týká 9. ročníků, pro ostatní ročníky platí rotační prezenční výuka (jeden týden chodí žáci do školy, další týden mají povinnou distanční výuku). Konkrétně jsme jednotlivé třídy rozdělili následovně:

  • v lichém týdnu (30.11.-4.12 a 14.12.-18.12.), mají prezenční výuku třídy: 6.A, 6.B, 6.C, 8.C, v sudém týdnu mají tyto třídy povinnou distanční výuku
  • v sudém týdnu (7.12.-11.12. a 21.12.-22.12., 23.12 začínají vánoční prázdniny) mají prezenční výuku třídy: 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, v lichém týdnu mají třídy povinnou distanční výuku.

Prezenční výuka běží podle platného rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Je-li poslední hodinou odpolední výuky Tv, tak hodina odpadá.

Distanční výuka běží maximálně do 5. vyučovací hodiny. Třídní učitelé ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími stanoví rozsah online výuky, aby nedošlo k přetížení žáků.

Příchod do školy: 7:55-8:05, zahájení výuky 8:10.

Žáci 6. ročníků mají kroužek německého a španělského jazyka

Žáci mají možnost individuálních konzultací po dohodě s vyučujícími, stejně tak mají možnost doučování.

Žáci 9. ročníků mají přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy.

Stravování: nárok na dotovaný oběd mají všichni žáci, kteří se účastní prezenční nebo distanční výuky. Ve školní jídelně se mohou však stravovat pouze žáci v prezenční výuce; žáci, kteří se účastní povinné distanční výuky, si stravu musí odebrat výdejním okénkem (vstup do jídelny ze dvora školy).

Stravování žáků je nejkomplikovanější situací v provozu školy s ohledem na proticovidová opatření a snížení kapacity jídelny. Proto jsme určili každé třídě pevný čas, kdy mohou její žáci jít na oběd. Přehled časů naleznete zde.

Školní družina: Problémem je provoz ranní družiny, pro jehož zajištění není v našich personálních silách ve větším rozsahu, proto žádáme rodiče, kteří nemusí, aby neposílali děti do ranní družiny. Odpolední družina funguje téměř s drobnými omezeními jako v běžném režimu.

Činnost školních kroužků zatím není možná.

Také stále trvá povinnost nošení roušek během výuky a ve společných prostorách školy. Naší snahou bude zařazovat do běžné výuky přestávky a vycházky mimo budovu školy.


Publikoval Petr Karvánek - 26.11.2020 - 20:00:28