Rozvrh 2020/2021

Odkaz na rozvrh. Změny nelze vyloučit.

https://zscermaka.edupage.org/timetable/


Publikoval Petr Karvánek - 03.09.2020 - 15:02:27
Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

v úterý zahájíme nový školní rok. Vzhledem k tomu, že MŠMT ponechalo většinu rozhodnutí v oblasti organizace výuky na ředitelích škol, je velmi pravděpodobné, že se výuka a s ní spojené procesy budou na řadě škol značně lišit. Proto vás chci ve stručnosti seznámit s tím, jak bude výuka probíhat na naší škole.

Zjednodušeně řečeno – nebudeme přijímat žádná mimořádná opatření, která by omezila vlastní výuku, provoz ranní či odpolední školní družiny, školní stravování nebo kroužky, které pro žáky školy organizujeme my nebo externí subjekty. Pokud to nebude nařízeno plošně, nebudou mít žáci ani pracovníci školy povinnost nošení roušek.

Důraz budeme klást na osobní hygienu, úklid a dezinfekci. Věřím, že nám s tím výrazně pomůžete a do školy nebudete posílat děti s příznaky začínající nemoci.

Jediné, co výrazněji omezíme, je pohyb dospělých osob po škole. Žáky nebude možné doprovázet až do vnitřních prostor školy, stejně tak nebude možné vyzvedávat žáky z jednotlivých tříd po skončení výuky nebo z družiny. Na blogu každé třídy budete dostávat podrobnější informace od třídních učitelů, i nadále budeme pracovat s aplikací TEAMS.

Závěrem chci říci, že se těšíme na setkání se svými žáky a stejně tak na setkání s vámi – rodiči našich žáků – na třídních schůzkách 8. září od 17 hodin.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 30.08.2020 - 12:52:43
Zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v 8:00 na školním hřišti. Žádáme rodiče, aby s dětmi přišli přímo na školní hřiště nejpozději v 7:50. Zde si děti převezmou třídní učitelé. Po skončení se děti bez doprovodu rodičů odeberou do školy.

V případě nepříznivého počasí bude sraz v 7:55 před hlavním vstupem do školní budovy, kde si děti převezmou třídní učitelé. Slavnostní zahájení proběhne v jednotlivých třídách bez přítomnosti zákonných zástupců.

V 8:45 skončí dětem úvodní vyučovací hodina a převezmou si je vychovatelky školní družiny nebo jeden ze zákonných zástupců ve vstupním vestibulu školy.

Od 9:00 proběhnou schůzky rodičů s třídními učiteli v kmenových třídách. Těchto schůzek se účastní pouze jeden zákonný zástupce (bez dětí). Schůzka potrvá cca 45 minut.

Počínaje středou si třídní učitelé převezmou děti vždy v 8:00 před školou (nechoďte zbytečně brzy).

Ve středu budou děti končit vyučování v 9:40. Ve čtvrtek v 10:35 a v pátek 11:40. Od pondělí 8. 9. 2020 se žáci učí již podle rozvrhu (bude zveřejněn na webu školy).

Každá třída má svůj blog (https://www.zscermaka.cz/18/blogy-trid.html), na kterém se dozvíte aktuální informace. Zatím s nimi třídní učitelé začínají, tak buďte trpěliví.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 26.08.2020 - 14:44:29
Přihlašování nových žáků ke školnímu stravování

Od pondělí 17.8. 2020  je možné každý den od 8:00 do 14:00 hod.v kanceláři školní jídelny přihlašovat nové žáky ke stravování. Předejdeme tím zbytečným frontám v úvodu školního roku. Potřebovat budete 90,- Kč na zakoupení čipu popř. hotovost na úhradu stravného na první měsíc.

 


Publikoval Eva Křížová - 10.07.2020 - 09:48:56
Budoucí 6. třídy

Seznamy žáků budoucích 6. tříd:

6. A

6. B

6. C


Publikoval Edita Zemanová - 01.07.2020 - 12:21:15