Konzultace pro žáky 6. - 8. tříd

Od pondělí 1. 6. začnou  pro žáky 6. – 8. tříd probíhat konzultace z některých předmětů. Tabulku s konzultacemi vyučujících pro jednotlivé třídy najdete zde: konzultace

Konzultace jsou realizovány za účelem žákům vysvětlit učivo a procvičit ho s nimi, prostor  bude i pro řešení úkolů, s kterými si žáci při distanční výuce nevěděli rady. 

Konzultace jsou dobrovolné, nicméně bychom byli rádi, kdyby žáci těchto konzultací využívali a zúčastňovali by se jich.

Pokud se žák bude chtít konzultací zúčastnit, musí na 1. konzultaci odevzdat čestné prohlášení zákonných zástupců v souvislosti s koronavirem  (na webových stránkách školy) vyučujícímu učiteli a ten ji předá třídnímu. Čestné prohlášení stačí přinést pouze jednou. Neodevzdání čestného prohlášení je důvodem k vyloučení žáka z konzultací.

Během výuky nemusí mít žáci roušku, při pohybu mimo učebnu, ve společných prostorách ano.

S vyučujícími, kteří konzultace z některých předmětů nevypsali, se žáci,  pokud by potřebovali něco konzultovat, mohou spojit přes Teams a individuálně řešit.  

.


Publikoval Edita Zemanová - 28.05.2020 - 10:56:55
"Zpráva stavu školy"

Vážení rodiče,

do školy přišlo v pondělí 25. května 350 dětí. Rozdělili jsme je do 31 skupin, více místností pro výuku ve škole není. První dva dny nám ukázaly, že jsme většinu věcí nastavili správně, nedošlo k žádným vážným problémům či neřešitelným situacím.

Výuka, byť zkrácená, probíhá, děti vypadají spokojeně, vracíme je do rytmu školního života. Do školy jim stačí opravdu jen malé zavazadlo (batůžek). Od pondělí startujeme výuku Aj (2x týdně) ve všech skupinách, ve kterých ještě neprobíhala. Zobrazit více...


Publikoval Petr Karvánek - 27.05.2020 - 12:26:22
Od 25. 5. změna výuky pro žáky 9. tříd

Výuka pro žáky 9. tříd - příprava na přijímací zkoušky – bude od  pondělí 25. 5. do čtvrtka 4. 6.  probíhat  tentokrát  v odpoledních hodinách od 13:30 do 15:10 hod. Učebny zůstávají beze změny. Matematika a český jazyk bude vyučován jednu vyučovací hodinu, tzn. 45 minut,  mezi  jednotlivými hodinami bude 10-ti minutová přestávka. Obědy ve školní jídelně pro žáky 9. tříd  škola bohužel z kapacitních důvodů není schopná zajistit.


Publikoval Edita Zemanová - 21.05.2020 - 08:33:13
Schéma výuky v blocích pro jednotlivé ročníky resp. třídy

Vážení rodiče, v pondělí 25. května zahájíme výuku žáků 1. stupně. Metodika MŠMT nás v řadě věcí zásadním způsobem omezuje a limituje. Přesto jsme velmi pečlivě zvážili všechny okolnosti organizace výuky v takovýchto zcela bezprecedentních podmínkách. O tom, kdo, v jaké třídě a jaké děti bude učit, jsme rozhodli ve vedení školy a žádáme vás o respektování tohoto rozhodnutí. Není v našich silách reflektovat vaše jednotlivé žádosti na změny v této věci. Pokud je pro vás naše rozhodnutí natolik nepřijatelné, zvažte zda dítě do školy pošlete. Nicméně věřím, že nejbližší dny ukáží, že náš postup je správný. Předpokládám, že vás třídní učitelé o rozdělení dětí do skupin již informují, tak se na ně prosím neobracejte s žádostmi o změnu.

Z následujícího schématu je zřejmé, v kolik hodin bude začínat a končit výuka, přestávky a obědy žáků jednotlivých tříd. Zobrazit více...


Publikoval Petr Karvánek - 19.05.2020 - 15:25:00
Rozdělení žáků přijatých do 1. ročníku 2020/2021 do jednotlivých tříd

Vzhledem ke skutečnosti, že se do naší školy v rámci zápisů do 1. tříd hlásilo 206 dětí z toho 98 spádových, rozhodl jsem o otevření další třídy pro 25 žáků, čímž se celkový počet přijímaných dětí navýšil na 104 a umožnilo to mimo jiné přijmout děti, které nejsou ze spádu školy, ale mají na škole sourozence. Na základě losování byli rozděleni žáci přijatí do budoucích prvních tříd jednak do projektu bilingvní třídy a jednak do projektu začít spolu.

V případě bilingvní třídy bylo vylosováno 25 dětí ze 32 zájemců. U projektu začít spolu ve třídě s výukou matematiky podle prof. Hejného jsme vylosovali 26 dětí z celkového počtu 46 zájemců. Zbývajících 20 nevylosovaných dětí jsme zařadili do třídy s projektem začít spolu s běžnou výukou matematiky. K těmto 20 dětem jsme zařadili 6 dětí, které nebyly vylosovány do bilingvního projektu (celkem tedy 26 dětí). Do projektu "klasické třídy" se nelosovalo, hlásilo se do něj 26 dětí, k nimž jsem rozhodl zařadit jedno dítě nevylosované do bilingvního projektu (celkem tedy 27 dětí).

Personální zajištění výuky v budoucích 1. třídách jsme ještě definitivně nerozhodli. Jakmile ho budeme znát, zveřejníme ho na webu školy.

Jmenovité seznamy rozdělení žáků do jednotlivých tříd naleznete na odkazu: rozdělení do tříd

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 18.05.2020 - 14:56:24