Zahájení výuky od 17. května

Od 17. května začínají povinnou prezenční výuku všichni žáci školy, končí rotační výuka. Výuka poběží podle platného rozvrhu.

Provoz školní družiny je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Mění se také frekvence a způsob testování preventivními antigenními testy. V pondělí 17. května proběhne naposledy hromadné testování antigenními testy. Naše škola se přihlásila k možnosti neinvazivního PCR testování ze slin. Toto testování zahájíme v pátek 21. května 2021 a bude probíhat ještě dvakrát ve 14ctidenních intervalech. Podrobnosti o PCR testování zveřejníme v samostatném příspěvku.

Co se týká ochrany dýchacích cest, není povinnost nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami.

Co se týká stravování žáků, budou mít všichni žáci, kteří jsou přihlášeni do školní jídelny, nastaveno v pondělí stravování na volbu 1. Pokud se nechtějí stravovat, musí si sami aktivně obědy do pátku 14. května do 14 hodin zrušit.

Podrobnější informace k organizaci výuky a vzdělávání poskytnou třídní učitelé na blogu třídy nebo v aplikaci TEAMs.

Kroužky v prostorách školy znemožňuje nařízení MZd, které limituje počet účastníků na 3 účastníky. Atletika a sportovní kroužky mohou probíhat ve venkovních prostorách do počtu 30 osob. Vedoucí těchto kroužků podají potřebné informace.

Milí žáci, již se na vás všechny v každodenní výuce těšíme!


Publikoval Petr Karvánek - 13.05.2021 - 13:14:22
Návrat žáků 2. stupně

Vážení rodiče, s účinností od 3. května 2021 je umožněna rotační prezenční výuka žáků i na 2. stupni.

Konkrétně jsme jednotlivé třídy rozdělili následovně:

  • v sudém týdnu (3.5.- 7.5.), zahájí prezenční výuku třídy šestého a devátého ročníku, v lichém týdnu mají tyto třídy povinnou distanční výuku
  • v lichém týdnu (10.5.- 14.5) zahájí prezenční výuku třídy sedmého a osmého ročníku, v sudém týdnu mají třídy povinnou distanční výuku.

Prezenční výuka běží podle platného rozvrhu včetně odpoledního vyučování.

Distanční výuka běží maximálně do 5. vyučovací hodiny. Třídní učitelé ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími stanoví konkrétní rozsah distanční výuky.

Žáci 6. ročníků mají kroužek německého a španělského jazyka.

Stravování: nárok na dotovaný oběd mají všichni žáci, kteří se účastní prezenční nebo distanční výuky. Ve školní jídelně se mohou však stravovat pouze žáci v prezenční výuce; žáci, kteří se účastní povinné distanční výuky, si stravu musí odebrat výdejním okénkem v době 13:40 - 14:00 (vstup do jídelny ze dvora školy).

Stravování žáků je nejkomplikovanější situací v provozu školy s ohledem na proticovidová opatření a snížení kapacity jídelny. Proto jsme určili každé třídě každý den pevný čas, kdy mohou její žáci jít na oběd.

V pondělí a ve čtvrtek se budou žáci na začátku 1. vyučovací hodiny testovat antigenními testy.

Další a podrobnější informace poskytnout svým žákům třídní učitelé v TEAMSech.


Publikoval Petr Karvánek - 30.04.2021 - 12:01:42
Přijímací zkoušky a testování žáků

Na základě opatření MZd je podmínkou pro účast žáka na zkouškách negativní test a žádné příznaky onemocnění Covid 19. Základním školám byla uložena povinnost, zajistit testování těchto žáků a vydat jim o tom potvrzení.

Testování žáků 9. tříd proběhne ve škole v úterý 27. dubna v době 8:30-11:30. Tento den odpadá distanční výuka žáků 9. tříd (bude-li probíhat).

Testování žáků 5. a 7. tříd, kteří konají zkoušky na víceletá gymnázia, proběhne ve škole ve čtvrtek 29. dubna v době 8:30-11:30. tento den jim odpadá distanční výuka (bude-li probíhat).

Potvrzení bude vydáno ihned po ukončení testu. Ostatní podrobnosti např. o možnostech nahrazení potvrzení školy o provedeném testu, co činit v případě pozitivního výsledku apod. naleznete v přiloženém dokumentu MŠMT. Kompletní manuál pro všechny typy škol zde.


Publikoval Petr Karvánek - 14.04.2021 - 12:49:22
Podrobnosti k otevření školy od 12.4.

Vážení rodiče,

počínaje 12. dubnem začíná rotační výuka žáků 1. stupně. V prvním týdnu (lichém), přijdou do školy žáci tříd prvního, pátého ročníku a žáci 3. A,B. V následujícím týdnu (sudém) přijdou do školy žáci druhého, čtvrtého ročníku a žáci 3. C,D. Podmínkou účasti žáků v prezenční výuce je z nařízení vlády (samo)testování žáků (přesné údaje viz manuál MŠMT). Žáci 2. stupně pokračují v distanční formě výuky.

Samotestování žáků bude probíhat od 8:00 v jejich kmenových třídách pod dohledem pedagogických pracovníků a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování se u menších dětí mohou ve třídě výjimečně účastnit zákonní zástupci dětí (nicméně věříme, že to děti se svými pedagogy zvládnou samy). Účast žáků ve výuce se na základě výsledku testu bude řídit testovacím diagramem.

Prezenční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu pro školní rok 2020/2021. Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu, který třídní učitelé potvrdí do pátku 9.4. svým žákům a neměl by se významně lišit od současného rozvrhu distanční výuky v jednotlivých třídách.

Školní družina bude fungovat jako v běžném režimu tj. od 6:30 do 18:00. Přesto bych vzhledem k současné situaci chtěl požádat rodiče, aby pokud nemusí, děti do ranní družiny neposílali. Ranní družina bude přijímat děti pouze do 7:20. Dále žádám rodiče o co nejvčasnější vyzvedávání dětí odpoledne.

Možnost školního stravování budou mít všichni žáci školy. Ti, kteří se budou účastnit prezenční výuky se budou v určených časech (zveřejní třídní učitelé na blogu) stravovat ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce budou mít možnost odběru stravy "okénkem" ze školního dvora a to v době 11:00-11:30 a 13:00-14:00. Každý, kdo se chce stravovat, si musí stravu objednat sám (v systému strava.cz nebo telefonicky) a to do pátku 9.4. do 14:00.

Podrobnější informace naleznete v textech metodických pokynů a opatřeních ministerstva zdravotnictví na webu školy. Sledujte prosím blogy vašich tříd a informace třídních učitelů.

Závěrem chci říci, že si velmi vážím naší dosavadní vzájemně velmi korektní komunikace a spolupráce. Jsem si plně vědom, že na řadu věcí, které jsme na základě opatření vlády nuceni dělat, můžeme mít velmi rozdílné názory. Chci vás ale, rodiče našich žáků, požádat o toleranci a velkorysost v přístupu ke škole, neboť je to pro nás velmi složitá situace. Potřebujeme nyní vaši podporu více než kdy jindy. Mohu vás ubezpečit, že my všichni uděláme maximum proto, abychom otevření školy zvládli a vaše děti začaly v nejbližších týdnech zase žít normální školní život.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 08.04.2021 - 12:54:45
Otevření škol 12.4. 2021

Vážení rodiče, dnes v ranních hodinách zaslala vláda prostřednictvím MŠMT ředitelům základních škol manuály a opatření související s otevřením škol od 12. dubna 2021 pro některé žáky. Již samotný počet uvedených manuálů a opatření dává tušit, do jak náročné situace rozhodnutí vlády vedení škol a všechny pracovníky dostává a to zcela pomíjím jejich obsah. Dnes začínají dvoudenní zápisy do 1. tříd, velmi náročný administrativní proces. Informace o tom, jaké třídy a za jakých podmínek začnou v pondělí plnit prezenčním způsobem svoji školní docházku, přineseme doufejme dnes, nejpozději zítra. Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost.

V pravém framu webových stránek (Otevření škol) naleznete všechny důležité dokumenty, které jsme k otevření školy dostali.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 07.04.2021 - 11:30:41