Sběrné místo Prahy 6 - humanitární pomoc

Na základě prosby zástupců Ukrajiny a na základě občanské iniciativy jsme ve shodě se zřizovatelem rozhodli poskytnout území školy po dobu 4 dnů pro sběrné místo humanitární sbírky s cílem pomoci občanům Ukrajiny zasažených válečnou agresí Ruské federace. Na odkazu níže naleznete potřebné informace. Petr Karvánek, ředitel školy.

https://www.facebook.com/SpolecneProSestku/posts/3119837421620427


Publikoval admin - 28.02.2022 - 17:56:38
Omezený provoz školní jídelny

Vážení rodiče, v souvislosti s onemocněním Covid-19 chybí v kuchyni školy 4 zaměstnanci. Přesto jsme rozhodnuti udržet provoz školní jídelny. Vyžádá si to omezení jídelníčku a trpělivost při výdeji, který se prodlouží (2 lidé musí vydat 600 jídel). Děkuji vám za pochopení.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 21.02.2022 - 10:33:12
Konec testování

Vážení rodiče, žáci.

Počínaje 19. únorem 2022 jsou ukončena opatření spojená s testováním antigenními testy. Jinými slovy, již nebudeme žáky testovat, ruší se karantény, rodiče také nemají povinnost oznamovat škole případ pozitivního testu svých dětí (povinnost omluvit chybějící žáky trvá).

S pozdravem a přáním zdraví Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 20.02.2022 - 18:19:32
Mapa školy - dotazníkové šetření

Vážení rodiče,

naše škola společně s ostatními základními školami na Praze 6 každé 3 roky provádí rozsáhlé dotazníkové šetření „MAPA ŠKOLY“. Účastní se ho všichni učitelé a ostatní zaměstnanci školy, všichni žáci školy a rodiče.

Šetření je pro nás velmi důležité, poskytuje nám zpětnou vazbu od žáků a pracovníků školy o tom, jak se ve škole cítí a jak škola naplňuje jejich představy o vzdělávání. Podobné otázky zodpovídají i rodiče žáků. Šetření se účastní vždy jen jeden zástupce dítěte, máte-li na škole více dětí, účastníte se testování za každé z nich. Dotazník je nutné vyplnit do 28.2.2022.

Děkuji vám, že se do „MAPY ŠKOLY“ zapojíte.

Dotazník naleznete na odkazu: www.mapaskoly.cz, heslo:?????? Vám poskytne třídní učitel.

 

S pozdravem Petr Karvánek

ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 10.02.2022 - 11:16:46
Bakaláři OnLine

Vážení rodiče.

V současné době začínáme otevírat přístupy rodičů v jednotlivých třídách do našeho databázového systému Bakaláři. Lze používat jednak aplikaci (Bakaláři OnLine) v mobilním telefonu nebo přístup přes webové rozhraní (https://zscermaka.bakalari.cz/login. Díky webové aplikaci uvidíte celou řadu důležitých dat svých dětí (rozvrh, učitele jednotlivých předmětů, pochvaly, kázeňská opatření, známky na vysvědčení za celou školní docházku, známky ze zkoušení žáků (pokud je vyučují zapisují, s aplikací začínáme), absence dětí, prostě mnoho užitečných dat. V aplikaci lze i velmi jednoduše komunikovat s vyučujícími a vedením školy. O tom, že máte do aplikace přístup, budete informováni emailem, který bude obsahovat i základní informace k přihlášení. Podrobný návod najdete na odkazu: návod pro rodiče.

S pozdravem Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 26.01.2022 - 14:34:12