Ukrajinské děti v naší škole

Vážení rodiče.

V pondělí 4.4. jsme zahájili přijímání dětí prchajících před válkou z Ukrajiny. K dnešnímu dni jich je ve škole 28. Při jejich přijímání nevyžadujeme žádná potvrzení o očkování ani zdravotním stavu. Nečiníme tak ani u českých dětí. Ukrajinské děti přijímáme napříč všemi ročníky školy, v každé třídě je nyní jedno ukrajinské dítě, pouze ve 2 třídách školy jich je více. Jejich přijetí není nijak časově omezeno, pokud se tedy rozhodnou zůstat, zůstanou i žáky školy. Nicméně předpokládám, že jich řada naši školu opustí.

V rámci integrace těchto dětí do našeho školského systému jsme se rozhodli rozdělit jejich pobyt ve škole do několika bloků. Část výuky tráví ve třídě s českými dětmi. Část výuky tráví s ukrajinským učitelem, kterého jsem přijal. A poslední část pobytu ve škole tráví výukou českého jazyka, ke které se dobrovolně přihlásili někteří asistenti pedagoga. Celkem tedy tráví ve škole podle věku 4- 6 vyučovacích hodin, odpolední výuku nemají. Na rozvrhy jednotlivých tříd nemá přijetí ukrajinských dětí žádný vliv.

Co se týká limitů budovy školy, požádal jsem o navýšení kapacity školy, které nevyžaduje stanovisko hygieny ani stavebního úřadu. Současná rejstříková kapacita školy je 725 žáků. S ukrajinskými dětmi ji v současné době fyzicky navštěvuje 710 žáků. Jinými slovy - neporušujeme žádné hygienické ani další předpisy. Ke všemu ve škole každý den chybí cca 20-30 žáků, takže reálné počty žáků ve třídách jsou výrazně nižší. I proto jsem se rozhodl požádat o navýšení kapacity o 50 žáků na 775. Tato kapacita se podle zákona Lex Ukrajina v březnu 2023 vrátí na původní, tedy tu současnou.

Integraci ukrajinských dětí vnímáme ve škole jako nejlepší řešení současné situace, byť jsme si vědomi, že má své limity. Prožíváme všichni společně velmi náročné dny a proto vám, kteří mi píšete povzbudivé nebo dokonce děkovné emaily, velmi děkuji i za své kolegy. Vážíme si toho. O to více mne pak těší vaše nabídky, že uhradíte stravování některým ukrajinským dětem. To budeme velmi potřebovat. Všem, kteří jste mi napsali a nebo mi ještě napíšete ve věci stravování ukrajinských dětí, v brzké době odpovím. Je toho v současné době hodně, ale blíží se opravdové jaro a prázdniny :). S poděkováním za podporu, sounáležitost a trpělivost Petr Karvánek, ředitel školy.


Publikoval Petr Karvánek - 05.04.2022 - 15:32:24
Šance do škol

V naší škole odstartoval projekt Šance do škol (Pébéčko) představující participativní rozpočtování. Projekt je financován městskou částí Prahy 6. 

Do projektu jsou zapojení přímo žáci školy, kteří prostřednictvím navrhování projektů a následným hlasováním mají možnost podílet se na zlepšování prostředí a atmosféry naší školy.

Více informací naleznete na webových stránkách Pébéčka zde


Publikoval Petr Karvánek - 04.04.2022 - 09:54:09
Úspěch našich žáků v okresním kole soutěže OVOV

Po dvouleté odmlce byla opět zrealizována soutěž OVOV – ODZNAK  VŠESTRANNOSTI OLYMPIJSKÝCH VÍTĚZŮ..

Naši školu v okresním kole reprezentovalo 19 závodníků – 1 tým a 11 jednotlivců. Tým složený z 8 sportovců (Chekunova, Jarešová, Šestáková, Bártová, Dostál, Frank, Čurda, Kiknavelidze) získal krásné první místo a zajistil si postup do krajského kola.

Děkujeme za skvělou reprezentaci!

http://galerie.zscermaka.cz//docs/2022/obr/ovov.jpg

 


Publikoval Edita Zemanová - 02.04.2022 - 17:00:32
Ukrajinské děti ve škole

V pondělí 4. 4. 2022 zahajujeme integraci ukrajinských dětí do naší školy. V prvním týdnu začínáme vždy v 8:00 hod. a končíme v 11:40 hod. Děti budou seznamovány s prostředím školy a s ostatními spolužáky. Budou rozděleny do kmenových tříd a zároveň do menších skupin spolu s jinými ukrajinskými dětmi. V těchto skupinách se budou v čase mimo rozvrh své třídy učit buď český jazyk nebo budou pracovat s ukrajinským učitelem. V kmenových třídách budou tedy trávit jen několik hodin denně. Věříme, že se nám podaří vytvořit příznivé podmínky pro všechny žáky školy.


Publikoval Eva Křížová - 01.04.2022 - 15:56:56
Zapsání ukrajinských dětí/Зарахування українських дітей

Ve středu 30.3.2022 ve 13 hodin zahajujeme příjem žádostí o přijetí Ukrajinských dětí do školy. Podmínkou je místo bydliště ve spádové oblasti školy. Seznam ulic patřící naší škole naleznete zde. K zápisu se dostavte s dětmi. Pokud nebudete mít vyplněnou žádost, vyplníme ji na místě. Dále je nutné mít doklad o místu bydliště a o udělení víza k pobytu v České republice na dobu delší 90 dnů nebo záznam o udělení dočasné ochrany. Také je nutné mít doklad o tom, že zastupujete v řízení dítě (rodný list) a doklad o zdravotním pojištění dítěte.

У середу, 30.3.2022 о 13:00 розпочнеться прийом заяв на прийом українських дітей до школи. Умовою є місце проживання в районі водозбору школи. Перелік вулиць, які належать нашій школі, можна знайти тут. Приєднуйтесь до дітей для реєстрації. Якщо у вас немає заповненої заявки, ми заповнюємо її на місці. Також необхідно мати підтвердження місця проживання та видачу візи для перебування в Чеській Республіці на термін більше 90 днів або запис про надання тимчасового захисту. Також необхідно мати підтвердження того, що ви представляєте дитину у справі (свідоцтво про народження) та підтвердження медичного страхування дитини.

Žádost o přijetí/заяв на прийом

Seznam uli/Перелік вулиць


Publikoval Petr Karvánek - 28.03.2022 - 12:57:19