Odpolední výuka

V týdnu od 7. do 11. 9. žákům 2. stupně odpadá odpolední výuka. 


Publikoval Edita Zemanová - 07.09.2020 - 13:47:55
Karanténa žáků 2. stupně

Vážení rodiče, dnes nám hygienická stanice oznámila, že žáci 7.B a 8.A měli kontakt s pozitivně testovaným pedagogem a že těm žákům, kteří byli přítomni na vyučovací hodině ukládá povinnost karantény. Z tohoto důvodu jsem rozhodl žáky poslat domů. Během dopoledne na základě konzultace hygienické stanice s odborem ministerstva zdravotnictví mi hygienická stanice oznámila, že povinnost karantény se bude týkat pouze malého množství žáků, kteří měli s pozitivním pedagogem intenzivnější styk. To posoudí hygiena na základě rozhovoru s dotyčným pedagogem. Ti, kterých se to bude týkat, obdrží od hygieny informační mail, jak dále postupovat. Budou se muset podrobit testům na Covid 19. Jejich rodinných příslušníků se to podle mého názoru bude týkat jedině v případě, že by žáci byli pozitivní.Ostatní žáci budou chodit do školy. Děkuji za vaši trpělivost. Nejsme kompetentní vydávat vám nějaká hygienická či medicínská doporučení.

Podobně bude pravděpodobně postupovat hygienická stanice v analogických situacích na 2. stupni.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 07.09.2020 - 12:26:44
Rodičovské schůzky

Vzhledem ke zhoršující se situaci s šířením onemocnění Covid 19 mezi pedagogy školy jsem se rozhodl zrušit konání třídních schůzek ve škole. Třídní učitelé vás budou informovat na blozích jednotlivých tříd.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 07.09.2020 - 07:19:27
Rozvrh 2020/2021

Odkaz na rozvrh. Změny nelze vyloučit.

https://zscermaka.edupage.org/timetable/


Publikoval Petr Karvánek - 03.09.2020 - 15:02:27
Zahájení školního roku

Vážení rodiče,

v úterý zahájíme nový školní rok. Vzhledem k tomu, že MŠMT ponechalo většinu rozhodnutí v oblasti organizace výuky na ředitelích škol, je velmi pravděpodobné, že se výuka a s ní spojené procesy budou na řadě škol značně lišit. Proto vás chci ve stručnosti seznámit s tím, jak bude výuka probíhat na naší škole.

Zjednodušeně řečeno – nebudeme přijímat žádná mimořádná opatření, která by omezila vlastní výuku, provoz ranní či odpolední školní družiny, školní stravování nebo kroužky, které pro žáky školy organizujeme my nebo externí subjekty. Pokud to nebude nařízeno plošně, nebudou mít žáci ani pracovníci školy povinnost nošení roušek.

Důraz budeme klást na osobní hygienu, úklid a dezinfekci. Věřím, že nám s tím výrazně pomůžete a do školy nebudete posílat děti s příznaky začínající nemoci.

Jediné, co výrazněji omezíme, je pohyb dospělých osob po škole. Žáky nebude možné doprovázet až do vnitřních prostor školy, stejně tak nebude možné vyzvedávat žáky z jednotlivých tříd po skončení výuky nebo z družiny. Na blogu každé třídy budete dostávat podrobnější informace od třídních učitelů, i nadále budeme pracovat s aplikací TEAMS.

Závěrem chci říci, že se těšíme na setkání se svými žáky a stejně tak na setkání s vámi – rodiči našich žáků – na třídních schůzkách 8. září od 17 hodin.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 30.08.2020 - 12:52:43