Přijímání nových žáků

Vážení rodiče,

vím, že řada z vás čeká, jak rozhodnu ve věci přijetí vašich dětí do 6. a dalších ročníků školy. Situace, ve které se naše škola nachází, je velice složitá, neboť jsem ve svých rozhodnutích vázaný na rozhodování jiných ředitelů ve věci přijímacího řízení našich současných žáků, jinými slovy, stále nevím, kolik žáků (z 5. tříd) naši školu opustí.

Vyjdu-li z informací, které mám dnes, tak mohu přijmout 2 žáky do 6. ročníku (počet žáku v jednotlivých třídách tak dosáhne 28), a 3 žáky do tříd 1. stupně. Ve všech případech se jedná o žáky s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy. Více zájemců škola nedokáže přijmout, neboť předpokládaný počet žáků školy tím k 1. září 2021 dosáhne 725, což je rejstříková kapacita školy.

Pokud v průběhu příštích dnů se dozvíme, že se odchodem některých žáků uvolní další kapacita na přijetí, rozhodnu o přijetí dalších uchazečů.

Je mi velmi líto, že nemám téměř na konci školního roku povzbudivější zprávy. Petr Karvánek, ředitel školy

 


Publikoval Petr Karvánek - 17.06.2021 - 14:32:46
Stavební práce na přechodu

Vážení rodiče, vzhledem k probíhajícím pracem a komplikovanému stavebnímu řešení v křižovatce Terronská x Antonína Čermáka vás prosím o maximální využití příchodu do školy přes park před školou z ulice Maďarská.

Děkuji. Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 16.06.2021 - 08:40:06
Školné za školní družinu

V uplynulých dnech byly převedeny zůstatky školného za školní družinu dětem na stravné....

Zkontrolujte si prosím aktuální stav stravného na webu a pokud budete chtít snížit stav přeplatků, prosím zašlete email do školní jídelny s číslem účtu a částkou, kterou požadujete vrátit.


Publikoval Zuzana Krucká - 15.06.2021 - 10:38:51
Další opatření MŠMT

Novelizuje se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest. S účinností od 1. 6. 2021 se oproti současnosti mění takto: Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou – tedy při samotném pořízení fotografie – sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií. Děkujeme vládě ČR, že se děti nemusí fotit s rouškami.

Zpěv jako součást vzdělávání, s výjimkou uvedených oborů či studijních programů a s výjimkou mateřské školy, nadále zakázán. 

Zcela na závěr: Nejvyšší správní soud (NSS) konstatoval, že plošné uzavření mateřských a základních škol, k němuž vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) přistoupila v dubnu na základě opatření ministerstva zdravotnictví, bylo nezákonné. To nám dává velkou naději, že v září nebude možné školy již uzavřít plošně.

Děkuji všem, kteří trpělivě snášejí řadu nezákonných opatření vlády.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 03.06.2021 - 09:54:38
PCR testování žáků školy

Zítra, ve čtvrtek 17. června 2021, proběhne 1. vyučovací hodinu PCR testování žáků.


Publikoval Petr Karvánek - 02.06.2021 - 08:01:20