Přebor škol v orientačním běhu

Ve čtvrtek 11. 5. se uskutečnilo Pražské kolo Přeboru škol v orientačním běhu. Závodů se zúčastnilo více než 500 dětí různých věkových kategorií. Akce se konala v lesoparku Hostivař.  Naši školu reprezentovalo celkem 17 dětí. V individuálním hodnocení se na 1. místě umístil Matyáš Kratochvíl, Julie Narovcová získala 2. místo a Matyáš Halfar obsadil 3. místo. V soutěži družstev získala naše škola krásné druhé místo. Děkujeme všem žákům za vzornou reprezentaci školy!


Publikoval Eva Křížová - 15.05.2023 - 08:25:19
Slavíme 150. výročí narození Antonína Čermáka

V úterý 9. května jsme si připomněli 150. výročí narození Antonína Čermáka. Ve škole proběhly besedy a tvůrčí dílny zaměřené na život a odkaz našeho slavného rodáka.


Publikoval Eva Křížová - 11.05.2023 - 18:27:14
Monitoring spotřeby energií

Do konce dubna probíhá monitorování spotřeby energií na šestkových školách a školkách v rámci projektu Máme to pod kontrolou. Pražská plynárenská prostřednictvím dceřiné společnosti Prometheus provedla pasportizaci 24 plynových kotelen. Do konce topné sezony probíhá pravidelný odečet spotřebovaného plynu, na jeho základě a s ohledem na provedenou pasportizaci bude vypracováno podrobné vyhodnocení pro každý energetický zdroj samostatně a navrženo řešení pro bezpečný a úsporný provoz – zatímco někde budou stačit jen minimální úpravy, jinde je jediným možným řešením výměna zdroje.


Publikoval Petr Karvánek - 28.04.2023 - 08:21:17
Výsledná čísla zápisu do 1. tříd 2023

K zápisům do 1. ročníku se v naší škole dostavilo celkem 183 dětí. Z nich 115 uvedlo adresu trvalého pobytu ve spádové oblasti školy. O odklad školní docházky požádalo k dnešku 13 dětí ze spádové oblasti školy. Zbývá tedy 102 uchazečů na 82 míst ve 3 třídách. Mezi spádovými dětmi je 5 dětí, které mají svého sourozence na jiné škole a také tam žádají o přijetí. Mezi žadateli je dále 5 dětí, kterým rodiče zřejmě účelově zařídili adresu trvalého pobytu ve spádu školy. Pokud by tyto děti nezůstaly ve skupině spádových žadatelů a byly přijaty na jiné školy (děti se sourozenci), zbylo by nakonec 92 uchazečů ze spádu školy. V ideálním případě by tedy převis zájemců byl 10 žáků. Zkušenosti z minulých let nám říkají, že nemálo dětí, které jsme jako spádové přijali, nakonec nastoupí na jinou např. soukromou školu. Proto věřím, že nakonec přijmeme všechny děti, které ve spádové oblasti bydlí, přestože budeme muset nyní ze spádových dětí vylosovat 82 přijatých.


Publikoval Petr Karvánek - 24.04.2023 - 14:22:11
Hledáme vychovatele do školní družiny

Od září 2023 hledáme vychovatele do školní družiny na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit na mail: skola@zscermaka.cz.


Publikoval Eva Křížová - 21.04.2023 - 11:48:06