Upozornění

Stále se hledají noví členové kroužku Malý průzkumník přírody.

Přijímací zkoušky a testování žáků

Na základě opatření MZd je podmínkou pro účast žáka na zkouškách negativní test a žádné příznaky onemocnění Covid 19. Základním školám byla uložena povinnost, zajistit testování těchto žáků a vydat jim o tom potvrzení.

Testování žáků 9. tříd proběhne ve škole v úterý 27. dubna v době 8:30-11:30. Tento den odpadá distanční výuka žáků 9. tříd (bude-li probíhat).

Testování žáků 5. a 7. tříd, kteří konají zkoušky na víceletá gymnázia, proběhne ve škole ve čtvrtek 29. dubna v době 8:30-11:30. tento den jim odpadá distanční výuka (bude-li probíhat).

Potvrzení bude vydáno ihned po ukončení testu. Ostatní podrobnosti např. o možnostech nahrazení potvrzení školy o provedeném testu, co činit v případě pozitivního výsledku apod. naleznete v přiloženém dokumentu MŠMT. Kompletní manuál pro všechny typy škol zde.


Publikoval Petr Karvánek - 14.04.2021 - 12:49:22
Podrobnosti k otevření školy od 12.4.

Vážení rodiče,

počínaje 12. dubnem začíná rotační výuka žáků 1. stupně. V prvním týdnu (lichém), přijdou do školy žáci tříd prvního, pátého ročníku a žáci 3. A,B. V následujícím týdnu (sudém) přijdou do školy žáci druhého, čtvrtého ročníku a žáci 3. C,D. Podmínkou účasti žáků v prezenční výuce je z nařízení vlády (samo)testování žáků (přesné údaje viz manuál MŠMT). Žáci 2. stupně pokračují v distanční formě výuky.

Samotestování žáků bude probíhat od 8:00 v jejich kmenových třídách pod dohledem pedagogických pracovníků a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování se u menších dětí mohou ve třídě výjimečně účastnit zákonní zástupci dětí (nicméně věříme, že to děti se svými pedagogy zvládnou samy). Účast žáků ve výuce se na základě výsledku testu bude řídit testovacím diagramem.

Prezenční výuka bude probíhat podle platného rozvrhu pro školní rok 2020/2021. Distanční výuka bude probíhat podle rozvrhu, který třídní učitelé potvrdí do pátku 9.4. svým žákům a neměl by se významně lišit od současného rozvrhu distanční výuky v jednotlivých třídách.

Školní družina bude fungovat jako v běžném režimu tj. od 6:30 do 18:00. Přesto bych vzhledem k současné situaci chtěl požádat rodiče, aby pokud nemusí, děti do ranní družiny neposílali. Ranní družina bude přijímat děti pouze do 7:20. Dále žádám rodiče o co nejvčasnější vyzvedávání dětí odpoledne.

Možnost školního stravování budou mít všichni žáci školy. Ti, kteří se budou účastnit prezenční výuky se budou v určených časech (zveřejní třídní učitelé na blogu) stravovat ve školní jídelně. Žáci na distanční výuce budou mít možnost odběru stravy "okénkem" ze školního dvora a to v době 11:00-11:30 a 13:00-14:00. Každý, kdo se chce stravovat, si musí stravu objednat sám (v systému strava.cz nebo telefonicky) a to do pátku 9.4. do 14:00.

Podrobnější informace naleznete v textech metodických pokynů a opatřeních ministerstva zdravotnictví na webu školy. Sledujte prosím blogy vašich tříd a informace třídních učitelů.

Závěrem chci říci, že si velmi vážím naší dosavadní vzájemně velmi korektní komunikace a spolupráce. Jsem si plně vědom, že na řadu věcí, které jsme na základě opatření vlády nuceni dělat, můžeme mít velmi rozdílné názory. Chci vás ale, rodiče našich žáků, požádat o toleranci a velkorysost v přístupu ke škole, neboť je to pro nás velmi složitá situace. Potřebujeme nyní vaši podporu více než kdy jindy. Mohu vás ubezpečit, že my všichni uděláme maximum proto, abychom otevření školy zvládli a vaše děti začaly v nejbližších týdnech zase žít normální školní život.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 08.04.2021 - 12:54:45
Otevření škol 12.4. 2021

Vážení rodiče, dnes v ranních hodinách zaslala vláda prostřednictvím MŠMT ředitelům základních škol manuály a opatření související s otevřením škol od 12. dubna 2021 pro některé žáky. Již samotný počet uvedených manuálů a opatření dává tušit, do jak náročné situace rozhodnutí vlády vedení škol a všechny pracovníky dostává a to zcela pomíjím jejich obsah. Dnes začínají dvoudenní zápisy do 1. tříd, velmi náročný administrativní proces. Informace o tom, jaké třídy a za jakých podmínek začnou v pondělí plnit prezenčním způsobem svoji školní docházku, přineseme doufejme dnes, nejpozději zítra. Děkujeme vám všem za pochopení a trpělivost.

V pravém framu webových stránek (Otevření škol) naleznete všechny důležité dokumenty, které jsme k otevření školy dostali.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 07.04.2021 - 11:30:41
Distanční výuka a duševní zdraví

Vážení rodiče, i když je příchod dětí do školy již na dohled, jsme si vědomi, že děti jsou na on – line výuce mnohem delší dobu, než se předpokládalo a než bychom si všichni přáli. Proto vedení školy doporučilo všem vyučujícím, aby on – line hodiny zkrátili na dobu kolem 20-30 minut a upřednostnili tak asynchronní výuku před synchronní. Chceme tím napomoci ochraně duševního zdraví nejen vašich dětí, ale samotných učitelů. Toto naše doporučení vychází z metodického pokynu MŠMT.

viz. příloha


Publikoval Petr Karvánek - 26.03.2021 - 13:46:31
"Challenge"

Milí žáci,

distanční výuka už trvá dlouho a my bychom vás rádi viděli trochu v pohybu. Proto přicházíme s výzvou „Challenge – pojď porazit své pedagogy!“

Vyzýváme vás tedy na souboj kroků s vašimi učiteli, kdo jezdí raději na kole, bude mít také svou kategorii. Také nás zajímá, která třída ujde nejvíce.

Začínáme 29.3.2021!

zobrazit více...


Publikoval Petr Karvánek - 26.03.2021 - 12:59:16