6. třídy ve školním roce 2023/24

Vážení rodiče,

v příštím školním roce 2023/24 budeme otevírat pouze dvě 6. třídy, otevřít 3 šesté třídy není z kapacitních důvodů možné. Bližší informace najdete v Bakalářích na "Nástěnce" každé z 5. tříd. Do budoucích šestých tříd nebudou už tedy přijímáni žáci z jiných škol.


Publikoval Edita Zemanová - 09.06.2023 - 13:10:33
Budoucí 6. třídy

Vážení rodiče,

v letošním školním roce máme čtyři páté třídy a prozatím máme představu, že příští školní rok bychom otevřeli 6. třídy pouze dvě, a to obě bez zaměření. Z důvodu vyššího počtu žáků ve třídách už bychom nepřijímali žádné děti z jiných škol. Pokud bychom se rozhodli nakonec otevřít 6. třídy tři, je velmi pravděpodobné, že bychom je doplňovali i dětmi z ostatních škol. Je nám to líto, ale zatím nejsme schopni říci, jak se situace vyvine a ani to, jak budou děti do budoucích 6. tříd rozděleny.

Děkujeme za Vaši trpělivost.

Vedení školy


Publikoval Edita Zemanová - 31.05.2023 - 14:01:28
Předškolák – program pro naše budoucí prvňáčky

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků,

v rámci programu „Předškolák“ jsme pro Vaše děti připravili zábavné a tvůrčí odpoledne, které proběhne 20. června 2023 od 16:00 do 17:00 hod.
Děti budou mít možnost si prohlédnout naši školu, poznat své budoucí spolužáky, zaskotačit si při hudbě, či si něco hezkého vyrobit. Rodiče žáků bilingvní třídy si v tuto dobu dovolujeme pozvat na úvodní setkání se zástupci TOSCOOL a anglickou třídní učitelkou Nichole O´Harrow (tzn. v úterý 20. června v 16:00 hod.) v prostorách školy.

Dne 21. června 2023 v 16:30 hod. Vás zveme na schůzku rodičů budoucích prvňáčků. Zde vám  budou představeni třídní učitelé, kteří vám poskytnutou základní informace k nástupu dětí do školy a zodpoví případné dotazy.

 


Publikoval Eva Křížová - 29.05.2023 - 14:35:30
Rozdělení přijatých žáků 1. ročníku 2023/2024

Ředitel školy rozhodl na základě preferencí rodičů, genderového složení jednotlivých tříd a s ohledem na specifické vzdělávací potřeby, sourozence některých žadatelů ve škole a na základě losu dětí do bilingvní třídy o jejich rozdělí následovně:

Rozdělení dětí do tříd zde


Publikoval Petr Karvánek - 29.05.2023 - 14:18:43
Výsledky zápisu do 1. tříd, kódy přijatých dětí

K dnešnímu dni se na 82 míst hlásí do základní školy 85 žadatelů s bydlištěm ve spádové oblasti školy . Vedení školy se zástupcem zřizovatele z nich vylosovalo 82 na přijetí. Přehled přijatých dětí podle kódů naleznete zde. Pod čarou zůstali 3 žadatelé ze spádové oblasti, dále 2 žadatelé, kteří jsou z Prahy 6 a na škole mají sourozence a 67 žadatelů z Prahy 6.

Rozdělení do jednotlivých tříd bude zveřejněno po odevzdání zápisových lístků po 24.5.2023.


Publikoval Petr Karvánek - 19.05.2023 - 11:56:25