Výsledky losování do třídy s projektem začít spolu a s projektem bilingvní výuky

V souvislosti s rozhodnutím přijmout všechny spádové uchazeče (otevřením další třídy v 1. ročníku) bylo možné vylosovat pořadí na zařazení do tříd s projektem začít spolu a s projektem bilingvní výuky. Do obou tříd bylo vylosováno po 26 dětech. Ostatní uchazeči, kteří jsou pod čarou, budou zařazeni do běžných tříd. Pokud se v obou vylosovaných třídách uvolní před zahájením školního roku místo, bude nabídnuto uchazečům pod čarou v pořadí určeném losem.

Seznam vylosovaných dětí do třídy s projektem bilingvní výuky

Seznam vylosovaných dětí do třídy s projektem Začít spolu

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 18.05.2022 - 15:38:05
Zápis do 1. tříd - otevření 4. paralelky

Na základě velkého převisu žadatelů o přijetí ze spádové oblasti školy a vzhledem ke skutečnosti, že mezi žadateli o přijetí je 6 dětí, které budou vyžadovat asistenci, rozhodl ředitel školy o otevření 4. paralelky v budoucím 1. ročníku (2022/2023). Toto rozhodnutí umožní nejen přijmout všechny zájemce ze spádové oblasti školy, ale díky nižšímu počtu dětí ve třídách to umožní vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření. Budeme tedy otevírat jednu třídu s projektem bilingvní výuky pro 26 žáků, jednu třídu s projektem začít spolu pro 26 žáků a 2 třídy běžné pro zbývající žáky.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 16.05.2022 - 13:16:14
Školy v přírodě

Všechny třídy (2. A, 3. A, 4. C, 5. C), které dnes odjely na školu v přírodě, dorazily na místo v pořádku.


Publikoval Eva Křížová - 16.05.2022 - 11:57:42
Přebor Prahy družstev škol I. stupně

V úterý 10. 5. 2022 proběhl Přebor Prahy družstev škol I. stupně v šachu. Hrálo se švýcarským systémem na 7  kol. Naše škola obsadila krásné 5. místo v konkurenci 35 družstev. Děti z Antonína Čermáka předváděly skvělé partie proti silným soupeřům. Poděkování patří Báře Mojžíšové 5. A, Marku Kalmykovi 4. B, Konstantinu Charalambidisovi 3. A a Marku Chovancovi 2. B za vzornou reprezentaci naší školy.Publikoval Eva Křížová - 11.05.2022 - 19:22:24
Hledáme učitele pro 1. stupeň ZŠ

Hledáme učitele pro 1. stupeň ZŠ s nástupem od září 2022. Případní zájemci se mohou hlásit na mail skola@zscermaka.cz. Pedagogické vzdělání pro 1. stupeň ZŠ je podmínkou.

Dále hledáme učitele anglického jazyka, asistenty pedagoga a 2 pracovníky na úklid prostor školy s úvazkem cca 0,8.


Publikoval Eva Křížová - 09.05.2022 - 14:20:52