Od 25. 5. změna výuky pro žáky 9. tříd

Výuka pro žáky 9. tříd - příprava na přijímací zkoušky – bude od  pondělí 25. 5. do čtvrtka 4. 6.  probíhat  tentokrát  v odpoledních hodinách od 13:30 do 15:10 hod. Učebny zůstávají beze změny. Matematika a český jazyk bude vyučován jednu vyučovací hodinu, tzn. 45 minut,  mezi  jednotlivými hodinami bude 10-ti minutová přestávka. Obědy ve školní jídelně pro žáky 9. tříd  škola bohužel z kapacitních důvodů není schopná zajistit.


Publikoval Edita Zemanová - 21.05.2020 - 08:33:13
Schéma výuky v blocích pro jednotlivé ročníky resp. třídy

Vážení rodiče, v pondělí 25. května zahájíme výuku žáků 1. stupně. Metodika MŠMT nás v řadě věcí zásadním způsobem omezuje a limituje. Přesto jsme velmi pečlivě zvážili všechny okolnosti organizace výuky v takovýchto zcela bezprecedentních podmínkách. O tom, kdo, v jaké třídě a jaké děti bude učit, jsme rozhodli ve vedení školy a žádáme vás o respektování tohoto rozhodnutí. Není v našich silách reflektovat vaše jednotlivé žádosti na změny v této věci. Pokud je pro vás naše rozhodnutí natolik nepřijatelné, zvažte zda dítě do školy pošlete. Nicméně věřím, že nejbližší dny ukáží, že náš postup je správný. Předpokládám, že vás třídní učitelé o rozdělení dětí do skupin již informují, tak se na ně prosím neobracejte s žádostmi o změnu.

Z následujícího schématu je zřejmé, v kolik hodin bude začínat a končit výuka, přestávky a obědy žáků jednotlivých tříd. Zobrazit více...


Publikoval Petr Karvánek - 19.05.2020 - 15:25:00
Rozdělení žáků přijatých do 1. ročníku 2020/2021 do jednotlivých tříd

Vzhledem ke skutečnosti, že se do naší školy v rámci zápisů do 1. tříd hlásilo 206 dětí z toho 98 spádových, rozhodl jsem o otevření další třídy pro 25 žáků, čímž se celkový počet přijímaných dětí navýšil na 104 a umožnilo to mimo jiné přijmout děti, které nejsou ze spádu školy, ale mají na škole sourozence. Na základě losování byli rozděleni žáci přijatí do budoucích prvních tříd jednak do projektu bilingvní třídy a jednak do projektu začít spolu.

V případě bilingvní třídy bylo vylosováno 25 dětí ze 32 zájemců. U projektu začít spolu ve třídě s výukou matematiky podle prof. Hejného jsme vylosovali 26 dětí z celkového počtu 46 zájemců. Zbývajících 20 nevylosovaných dětí jsme zařadili do třídy s projektem začít spolu s běžnou výukou matematiky. K těmto 20 dětem jsme zařadili 6 dětí, které nebyly vylosovány do bilingvního projektu (celkem tedy 26 dětí). Do projektu "klasické třídy" se nelosovalo, hlásilo se do něj 26 dětí, k nimž jsem rozhodl zařadit jedno dítě nevylosované do bilingvního projektu (celkem tedy 27 dětí).

Personální zajištění výuky v budoucích 1. třídách jsme ještě definitivně nerozhodli. Jakmile ho budeme znát, zveřejníme ho na webu školy.

Jmenovité seznamy rozdělení žáků do jednotlivých tříd naleznete na odkazu: rozdělení do tříd

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 18.05.2020 - 14:56:24
Výuka v budoucích 6. třídách

Vážení rodiče, 

v příštím školním roce 2020/2021 plánuje vedení školy otevřít dvě šesté třídy, a to pravděpodobně jednu s rozšířenou výukou českého jazyka a výtvarné výchovy a jednu bez zaměření.

Rozdíl mezi třídami s rozšířenou výukou českého jazyka a výtvarné výchovy a bez zaměření je v týdenní hodinové dotaci vybraných předmětů. Tabulku s hodinovými dotacemi najdete zde: Zaměření tříd.

Třída s rozšířenou výukou českého jazyka a výtvarné výchovy je třídou „kreativní“, která se zaměřuje na rozvoj tvůrčího myšlení a kreativních dovedností žáků. Výuka je kromě jiného věnována dramatické výchově, literárním dovednostem,  tvůrčímu psaní a práci na projektech. Díky vyšší dotaci hodin českého jazyka a výtvarné výchovy nejsou v 6. – 8. ročníku zařazeny do výuky volitelné předměty,  fyzika je vyučována až od 7. ročníku. V 9. ročníku jsou jako volitelné předměty s hodinovou dotací nabízeny předměty Dějiny umění a Informatika.

Třída bez zaměření je třída přírodovědného charakteru, ve které je důraz kladen na rozvoj exaktních věd, který je realizován vyšší dotací hodin přírodovědných předmětů v podobě seminářů, a to v 6. ročníku matematického a v 8. a 9. ročníku matematicko-fyzikálního a chemicko-biologického semináře. Informatika jako volitelný předmět je vyučována od 7. ročníku.

Rodiče žáků současných 5. tříd mají možnost se vyjádřit, zda preferují, aby jejich dítě navštěvovalo 6. třídu s rozšířenou výukou českého jazyka a výtvarné výchovy nebo třídu bez zaměření prostřednictvím žádosti.


Publikoval Edita Zemanová - 18.05.2020 - 13:20:00
Obnovení podnájmů ve škole

S účinností od 25. května 2020 jsou obnoveny podnájmy ve škole v původním rozsahu.


Publikoval Zuzana Krucká - 18.05.2020 - 08:53:06