Upozornění

Stále se hledají noví členové kroužku Malý průzkumník přírody.

Školné za školní družinu

V uplynulých dnech byly převedeny zůstatky školného za školní družinu dětem na stravné....

Zkontrolujte si prosím aktuální stav stravného na webu a pokud budete chtít snížit stav přeplatků, prosím zašlete email do školní jídelny s číslem účtu a částkou, kterou požadujete vrátit.


Publikoval Zuzana Krucká - 15.06.2021 - 10:38:51
Další opatření MŠMT

Novelizuje se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest. S účinností od 1. 6. 2021 se oproti současnosti mění takto: Pro pořízení fotografie při fotografování organizovaném školou nebo školským zařízením je umožněno po dobu nezbytně nutnou – tedy při samotném pořízení fotografie – sundat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor/roušku). Toto se týká jak individuálních, tak skupinových fotografií. Děkujeme vládě ČR, že se děti nemusí fotit s rouškami.

Zpěv jako součást vzdělávání, s výjimkou uvedených oborů či studijních programů a s výjimkou mateřské školy, nadále zakázán. 

Zcela na závěr: Nejvyšší správní soud (NSS) konstatoval, že plošné uzavření mateřských a základních škol, k němuž vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) přistoupila v dubnu na základě opatření ministerstva zdravotnictví, bylo nezákonné. To nám dává velkou naději, že v září nebude možné školy již uzavřít plošně.

Děkuji všem, kteří trpělivě snášejí řadu nezákonných opatření vlády.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 03.06.2021 - 09:54:38
PCR testování žáků školy

Zítra, ve čtvrtek 17. června 2021, proběhne 1. vyučovací hodinu PCR testování žáků.


Publikoval Petr Karvánek - 02.06.2021 - 08:01:20
Schůzka rodičů žáků budoucích prvních tříd

Dne 22. 6. 2021 od 17 hod. proběhne schůzka pro rodiče našich budoucích prvňáčků.  Zde budou mít možnost se seznámit s třídními učiteli, dostanou základní informace o potřebách a pomůckách, které zajistí škola a které nakoupí rodiče. Třídní učitelé zodpoví případné dotazy k organizaci školního roku, provozu školní jídelny a družiny.


Publikoval Eva Křížová - 31.05.2021 - 15:08:43
Rozdělení dětí do 1. tříd

Vzhledem ke skutečnosti, že někteří žáci přijatí do 1. ročníku vzali svoji žádost zpět, neboť byli přijati na jinou školu, rozhodl ředitel školy o přijetí všech žáků ze spádového obvodu školy, kteří nebyli původním rozhodnutím přijati, a to na základě odvolání jejich zákonných zástupců v procesu tzv. autoremedury, který umožňuje řediteli školy jako správnímu orgánu změnit podle § 87 správního řádu své vlastní rozhodnutí.

Současně rozhodl ředitel školy o zařazení jednotlivých přijatých žáků do konkrétních tříd s přihlédnutím k integraci žáků, kteří budou mít speciální vzdělávací potřeby a asistenta pedagoga.


Publikoval Petr Karvánek - 27.05.2021 - 08:47:35