Mistrovství ČR v Rádiovém orientačním běhu

Adam Novák, žák 5. třídy, získal na Mistrovství ČR v Rádiovém orientačním běhu v Hořicích v Podkrkonoší krásné druhé a první místo. Moc gratulujeme!


Publikoval Eva Křížová - 20.09.2020 - 19:18:57
Povinné roušky ve výuce

Povinnost nosit roušky i ve výuce se nevztahuje na žáky 1. stupně, ale pouze na žáky 2. stupně a to od zítřka.


Publikoval Petr Karvánek - 17.09.2020 - 20:21:37
Výuka na 2. stupni

Vážení rodiče, tento týden budou končit karantény pěti tříd. Ze zkušenosti současných dnů vím, že bude trvat několik dní, než se všichni podruhé testovaní žáci dozvědí výsledky testů. Proto vás prosím, informujte obratem třídní učitele, abychom znali situaci v jednotlivých třídách. Mezi učiteli 2. stupně je nás šest, kteří jsme onemocnění prodělali a ještě se stále potýkáme s rozličnými zdravotním potížemi. Do práce mohou přijít nemocní po skončení izolace až tehdy, kdy jsou 3 po sobě jdoucí dny zcela bez příznaků. A to musím svým kolegům dát alespoň několik dnů na nabrání sil. Nemá smysl zahájit výuku bez 6 pedagogů a přetížit suplováním ty zdravé. Ke všemu počínaje zítřkem z nařízení hygieny bude výuka na druhém stupni muset probíhat v rouškách, což bude pro učitele představovat značnou zátěž.

Proto nepředpokládám otevření školy pro 2. stupeň ani v příštím týdnu. Musíme být všichni zdraví a v kondici. Věřím, že si uvědomujete, jak obtížné je dnes rozhodovat v těchto věcech, kdy každá chyba, kterou uděláme, bude tvrdě potrestána. Ze všech výše uvedených důvodů proto zatím setrváme u distanční výuku. Pokud máte doma problém s IT, informujte o tom prosím třídní učitele.

Děkuji vám za vaši trpělivost a přeji hodně zdraví, Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 17.09.2020 - 18:49:40
Situace na 1. stupni - 16.9.

Vážení rodiče, chci vás informovat o situaci ve výuce na 1. stupni. Všechny informace zde uvedené se týkají pouze tříd 1. stupně. V současné chvíli probíhá výuka ve všech třídách (s výjimkou jediné třídy, která je v karanténě). Od pondělí 21. 9. bude běžná výuka probíhat již ve všech třídách. Do školy chodí prakticky všechny děti, absence v jednotlivých třídách jsou minimální. Dva žáci jsou Covid pozitivní a brzy se vrátí rovněž do školy. V karanténě jsou 3 učitelky, které se budou rovněž v příštím týdnu vracet do práce. Některé třídy odjedou na školu v přírodě na Vysočinu. Ve škole sice nebudeme organizovat žádné společenské ani kulturní akce většího rozsahu, ale pobyty dětí v přírodě považuji v současné době naopak za velmi vhodné. Neplánujeme ani rušení dalších pobytů včetně lyžařských kurzů.

Na základě informací, které mám od vyučujících, vím, že věnují velkou pozornost hygieně – mytí rukou (pokaždé přestávce) třídy jsou pravidelně větrané, v každé je dezinfekce. Vyučující se snaží s dětmi trávit i co nejvíce času venku (školní hřiště, Stromovka). Asi víte, že v naší škole klademe důraz na komunikaci rodičů především s třídními učiteli a proto věřím, že všechny potřebné informace máte právě od nich. Nicméně jsme kdykoliv připraveni zodpovědět vaše otázky ve vedení školy. V nejbližší době chceme postupně odstartovat i činnost školních kroužků. Rádi bychom do školy postupně vraceli běžný školní život. Od učitelů také vím, že posíláte do školy jen zdravé děti, za to vám velmi děkuji, to je naše hlavní naděje.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 16.09.2020 - 22:36:23
Návrat žáků do školy

Vážení rodiče.

V tomto týdnu budou končit karantény některým třídám. Do školy se vrátí zatím pouze žáci 1. stupně. Žádám vás, posílejte do školy pouze děti, které nemají žádné zdravotní potíže. Pokud se setkali s osobou, která je pozitivní, musí opět do karantény. Abychom mohli školu opět otevřít i pro žáky 2. stupně, musíme mít jistotu, že jsou děti na 1. stupni v pořádku.

Od 21. září předpokládám otevření školy i pro žáky 2. stupně. Přesný termín budu ještě konzultovat s epidemiology Prahy 6. I zde budeme vyžadovat docházku pouze zdravých dětí. Prosím vás o ohleduplnost vůči všem ve škole.

Petr Karvánek


Publikoval Petr Karvánek - 14.09.2020 - 10:19:22