Přijímání žáků do budoucích 6. tříd

Vážení rodiče,

víme, že řada z Vás čeká, jak rozhodneme ve věci přijetí Vašich dětí do budoucího 6. ročníku naší školy. Vyjdeme-li z informací, které dnes máme, tak  do 6. ročníku prozatím nemůžeme přijmout žádného nespádového žáka, neboť v budoucí 6. A, tak i v budoucí 6. B je k dnešnímu dni zapsáno 31 žáků.

Pokud se v průběhu příštích dnů dozvíme, že se odchodem některých žáků, kteří čekají na výsledek odvolání ve věci přijímacího řízení, ještě uvolní další kapacita na přijetí, rozhodneme o přijetí dalších uchazečů.

Je nám velmi líto, že nemáme téměř na konci školního roku povzbudivější zprávy.


Publikoval Edita Zemanová - 03.06.2022 - 14:11:49
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023
                     
  reg. kód rozhodnutí     reg. kód rozhodnutí     reg. kód rozhodnutí
1 A28E28 přijat/a   36 K30L71 přijat/a   71 Q98T94 přijat/a
2 A40X95 přijat/a   37 K43Y56 přijat/a   72 R51G33 přijat/a
3 A84A63 přijat/a   38 K46I22 přijat/a   73 R59K93 přijat/a
4 B12I39 přijat/a   39 K63D14 přijat/a   74 S20B97 přijat/a
5 B32H29 přijat/a   40 K70K96 přijat/a   75 S46Z31 přijat/a
6 B33Z90 přijat/a   41 K79V45 přijat/a   76 S55K31 přijat/a
7 B37O65 přijat/a   42 L18H98 přijat/a   77 S72G74 přijat/a
8 C25P86 přijat/a   43 L33X48 přijat/a   78 S76D61 přijat/a
9 C44D35 přijat/a   44 L93X19 přijat/a   79 S85I46 přijat/a
10 D16J56 přijat/a   45 L95H64 přijat/a   80 S90V38 přijat/a
11 D33F74 přijat/a   46 M27X23 přijat/a   81 T11B28 přijat/a
12 E21K29 přijat/a   47 M32K38 přijat/a   82 T22L74 přijat/a
13 E36V39 přijat/a   48 M40E82 přijat/a   83 T67W32 přijat/a
14 E64K31 přijat/a   49 M42D66 přijat/a   84 T72Q50 přijat/a
15 E66Z27 přijat/a   50 M77I63 přijat/a   85 U16Z23 přijat/a
16 E87A58 přijat/a   51 N23N98 přijat/a   86 U79H40 přijat/a
17 F33I46 přijat/a   52 N37M75 přijat/a   87 U90D24 přijat/a
18 F85K87 přijat/a   53 N39I42 přijat/a   88 V15Q20 přijat/a
19 G11E45 přijat/a   54 N54L61 přijat/a   89 V25E68 přijat/a
20 G22M47 přijat/a   55 N65O70 přijat/a   90 V43N90 přijat/a
21 G31R50 přijat/a   56 N66A54 přijat/a   91 W48C86 přijat/a
22 G52H99 přijat/a   57 N70Z33 přijat/a   92 W75K92 přijat/a
23 G99H25 přijat/a   58 N86J38 přijat/a   93 X16E29 přijat/a
24 G99H78 přijat/a   59 N90Z31 přijat/a   94 X27F43 přijat/a
25 H18T56 přijat/a   60 N99J54 přijat/a   95 X70W81 přijat/a
26 H21K82 přijat/a   61 O61Y22 přijat/a   96 Y35L29 přijat/a
27 H63Y96 přijat/a   62 O78Y63 přijat/a   97 Y43M39 přijat/a
28 H74A47 přijat/a   63 P22A32 přijat/a   98 Y58Z92 přijat/a
29 I32T43 přijat/a   64 P36F60 přijat/a   99 Y82Z76 přijat/a
30 I41O74 přijat/a   65 P73M33 přijat/a   100 Y95A41 přijat/a
31 I60N51 přijat/a   66 P89V98 přijat/a   101 Z42X93 přijat/a
32 I73T16 přijat/a   67 Q11C82 přijat/a        
33 I91Y83 přijat/a   68 Q54I88 přijat/a        
34 J19H31 přijat/a   69 Q66F13 přijat/a        
35 J27S34 přijat/a   70 Q87F36 přijat/a        
                     
pro větší přehlednost jsou děti seřazeny abecedně podle registračních kódů
pořadové číslo nemá žádný význam, pouze ukazuje celkový počet přijatých dětí
                     
V Praze 25. května 2022                

Publikoval Petr Karvánek - 25.05.2022 - 11:59:59
Zahradní slavnost

Ve čtvrtek 2. 6. 2022 proběhne tradiční zahradní slavnost. Začínáme v 16:00 hodin vystoupením žáků a skupin, následovat bude prodej nejrůznějších dobrot, výtěžek z prodeje půjde na pomoc Ukrajině.

Srdečně Vás tímto zveme a těšíme se na Vás!


Publikoval Eva Křížová - 19.05.2022 - 20:25:07
Výsledky losování do třídy s projektem začít spolu a s projektem bilingvní výuky

V souvislosti s rozhodnutím přijmout všechny spádové uchazeče (otevřením další třídy v 1. ročníku) bylo možné vylosovat pořadí na zařazení do tříd s projektem začít spolu a s projektem bilingvní výuky. Do obou tříd bylo vylosováno po 26 dětech. Ostatní uchazeči, kteří jsou pod čarou, budou zařazeni do běžných tříd. Pokud se v obou vylosovaných třídách uvolní před zahájením školního roku místo, bude nabídnuto uchazečům pod čarou v pořadí určeném losem.

Seznam vylosovaných dětí do třídy s projektem bilingvní výuky

Seznam vylosovaných dětí do třídy s projektem Začít spolu

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 18.05.2022 - 15:38:05
Zápis do 1. tříd - otevření 4. paralelky

Na základě velkého převisu žadatelů o přijetí ze spádové oblasti školy a vzhledem ke skutečnosti, že mezi žadateli o přijetí je 6 dětí, které budou vyžadovat asistenci, rozhodl ředitel školy o otevření 4. paralelky v budoucím 1. ročníku (2022/2023). Toto rozhodnutí umožní nejen přijmout všechny zájemce ze spádové oblasti školy, ale díky nižšímu počtu dětí ve třídách to umožní vytvořit podmínky pro vzdělávání dětí s potřebou podpůrných opatření. Budeme tedy otevírat jednu třídu s projektem bilingvní výuky pro 26 žáků, jednu třídu s projektem začít spolu pro 26 žáků a 2 třídy běžné pro zbývající žáky.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 16.05.2022 - 13:16:14