Informace k situaci ve škole

Vážení rodiče,

vím, že očekáváte důležité informace. V této chvíli je ve škole 11 pracovníků Covid pozitivních a dalších 13 je v karanténě. Nicméně počínaje zítřkem se do školy z karantény vrátí předpokládám všech 10 učitelek z 1. stupně, z bilingvních tříd. To nám umožní zahájit běžnou výuku v těchto třídách. Jinak situaci na 1. stupni hodnotím jako stabilní.

Vás, rodiče z 2. stupně, žádám o trochu pochopení a tolerance. Distanční výuku vedou i učitelé, kteří jsou Covid pozitivní nebo mají různé zdravotní potíže. Je to pro nás všechny velmi složitá situace. Proto je možné, že některé věci nefungují úplně tak, jak byste si přáli. Jsem si ale jist, že téměř všichni učitelé dělají, co je v jejich silách.

Distanční výuka bude probíhat ještě celý příští týden. Věřím, že v pondělí 14. září budeme znát definitivní údaje o zdravotním stavu všech v karanténě a že se nebudou již díky opatřením, která jsme přijali, objevovat další nové případy nákazy. Pak bude možné stanovit termín plného obnovení výuky. V té době nebude ani žádná třída v karanténě.

Věřím, že si dokážete představit, jak obtížné je řídit školu v tak naročné situaci, kdy je celé vedení školy včetně technicko hospodářských pracovníků a IT v karanténě a jediný kdo zůstal, je jediná recepční.

Děkuji vám za podporu a trpělivost a přeji mnoho zdraví.


Publikoval Petr Karvánek - 10.09.2020 - 16:51:11
Dezinfekce školy

Dnes ve večerních hodinách probíhá  dezinfekce kabinetů a společných prostor v naší škole. Dezinfekci zajistila Městská část Praha 6.


Publikoval Petr Karvánek - 08.09.2020 - 19:53:53
Výuka na 1. stupni

Vážení rodiče,

předpokládám, že jste zaznamenali mé rozhodnutí uzavřít školu pro žáky 2. stupně. K tomuto kroku jsem sáhl vzhledem k tomu, že se nákaza a karanténa začala dotýkat stále rostoucího počtu pedagogů a to právě na 2. stupni. Na 1. stupni je situace z mého pohledu stabilní. Přesto jsem se rozhodl učinit opatření, kterým podle mého významně snížíme riziko nákazy učitelů 1. stupně. Od zítřejšího dne povedou výuku ve třídách pouze třídní nebo mnou pověření učitelé. Vždy to ale bude jediný člověk. Výuka bude probíhat ve kmenových třídách, o tom, jaké předměty se budou učit, rozhodne učitel. Dodržíme délku výuky vyplývající z rozvrhu. Třídy nebudeme dělit na výuku angličtiny či tělesné výchovy. Družina bude fungovat beze změn. Ve společných prostorách budou všichni ve škole nosit roušky.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 08.09.2020 - 18:34:37
Uzavření školy pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci, kdy je ve škole k dnešnímu dni 5 případů výskytu onemocnění Covid u pedagogů, v karanténě je celé vedení školy a část provozních pracovníků a dalších 10 pedagogických pracovníků, rozhodl jsem po konzultacích s hygienickou stanicí uzavřít školu pro žáky 6. - 9. tříd. Třídní učitelé vás o tom informovali, sledujte prosím blogy tříd, kde vám budou psát další informace. Ve všech tříd zahájíme distanční výuku, děkuji za vaši trpělivost, neboť řada učitelů má zdravotní potíže či jsou v karanténě. Přes aplikaci TEAMS dostanou žáci informace k výuce. Obědy jsem všem žákům odhlásil.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 08.09.2020 - 14:28:16
Roušky ve společných prostorách školy

V souvislosti s nařízením hygieničky hlavního města Praha a vzhledem k aktuální situaci žádám rodiče žáků naší školy, aby své děti vybavili rouškami, které budou od zítřka 8. září používat společně se zaměstnanci školy ve společných prostorách.

Petr Karvánek ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 07.09.2020 - 18:22:54