Zahájení školního roku pro žáky 1. ročníku

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v 8:00 na školním hřišti. Žádáme rodiče, aby s dětmi přišli přímo na školní hřiště nejpozději v 7:50. Zde si děti převezmou třídní učitelé. Po skončení se děti bez doprovodu rodičů odeberou do školy.

V případě nepříznivého počasí bude sraz v 7:55 před hlavním vstupem do školní budovy, kde si děti převezmou třídní učitelé. Slavnostní zahájení proběhne v jednotlivých třídách bez přítomnosti zákonných zástupců.

V 8:45 skončí dětem úvodní vyučovací hodina a převezmou si je vychovatelky školní družiny nebo jeden ze zákonných zástupců ve vstupním vestibulu školy.

Od 9:00 proběhnou schůzky rodičů s třídními učiteli v kmenových třídách. Těchto schůzek se účastní pouze jeden zákonný zástupce (bez dětí). Schůzka potrvá cca 45 minut.

Počínaje středou si třídní učitelé převezmou děti vždy v 8:00 před školou (nechoďte zbytečně brzy).

Ve středu budou děti končit vyučování v 9:40. Ve čtvrtek v 10:35 a v pátek 11:40. Od pondělí 8. 9. 2020 se žáci učí již podle rozvrhu (bude zveřejněn na webu školy).

Každá třída má svůj blog (https://www.zscermaka.cz/18/blogy-trid.html), na kterém se dozvíte aktuální informace. Zatím s nimi třídní učitelé začínají, tak buďte trpěliví.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 26.08.2020 - 14:44:29
Přihlašování nových žáků ke školnímu stravování

Od pondělí 17.8. 2020  je možné každý den od 8:00 do 14:00 hod.v kanceláři školní jídelny přihlašovat nové žáky ke stravování. Předejdeme tím zbytečným frontám v úvodu školního roku. Potřebovat budete 90,- Kč na zakoupení čipu popř. hotovost na úhradu stravného na první měsíc.

 


Publikoval Eva Křížová - 10.07.2020 - 09:48:56
Budoucí 6. třídy

Seznamy žáků budoucích 6. tříd:

6. A

6. B

6. C


Publikoval Edita Zemanová - 01.07.2020 - 12:21:15
Příjezd ke škole

Vážení rodiče,

v souvislosti s instalací zábradlí podél chodníku školy vás chci požádat o pečlivé zvážení toho, kde se svými auty zastavíte, abyste své děti vysadili. Některé děti dnes vystupovaly z aut přímo do vozovky a šly po ní řadu metrů podél zábradlí. Zastavení před školou způsobuje znemožnění průjezdu ostatním řidičům, což způsobuje jejich nervozitu a já se obávám, že to může způsobit situace, které ohrožují jednak vaše vlastní děti, ale i děti, které do školy přicházejí pěšky. Apeluji na vás, zastavujte na opačné straně parku, kde děti samy a bezpečně dojdou až k  přechodu do školy. V opačném případě se budu obracet na Městskou policii, aby mi s řeším těchto situací pomohla.

S poděkováním za vaše pochopení Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 19.06.2020 - 10:35:37
Přeplatky ve školní jídelně

Prosíme rodiče, aby si zkontrolovali přeplatky na stravném svých dětí a případně požádali o vrácení peněz.

Žádost prosíme na email: jidelna@zscermaka.cz.

Žádost o vrácení přeplatku musí obsahovat jméno, příjmení a třídu dítěte a číslo účtu pro poslání peněz.

Nevyzvednuté přeplatky budou přesunuty do dalšího školního roku.

Děkujeme


Publikoval Zuzana Krucká - 18.06.2020 - 09:21:46