Přebor Prahy družstev škol I. stupně

V úterý 10. 5. 2022 proběhl Přebor Prahy družstev škol I. stupně v šachu. Hrálo se švýcarským systémem na 7  kol. Naše škola obsadila krásné 5. místo v konkurenci 35 družstev. Děti z Antonína Čermáka předváděly skvělé partie proti silným soupeřům. Poděkování patří Báře Mojžíšové 5. A, Marku Kalmykovi 4. B, Konstantinu Charalambidisovi 3. A a Marku Chovancovi 2. B za vzornou reprezentaci naší školy.Publikoval Eva Křížová - 11.05.2022 - 19:22:24
Hledáme učitele pro 1. stupeň ZŠ

Hledáme učitele pro 1. stupeň ZŠ s nástupem od září 2022. Případní zájemci se mohou hlásit na mail skola@zscermaka.cz. Pedagogické vzdělání pro 1. stupeň ZŠ je podmínkou.

Dále hledáme učitele anglického jazyka, asistenty pedagoga a 2 pracovníky na úklid prostor školy s úvazkem cca 0,8.


Publikoval Eva Křížová - 09.05.2022 - 14:20:52
Informace k zápisům do 1. tříd

K zápisu do 1. tříd se v naší škole dostavilo 208 dětí. Z nich bylo 131 žáků ze spádové oblasti a 21 z nich požádalo o odložení školní docházky. O přijetí tedy žádá 110 dětí ze spádové oblasti školy. Vedení školy oznámilo úmysl otevřít 3 třídy pro celkem 82 žáků. Převis poptávky tedy činí 28 žadatelů. V současné době řešíme možnost otevření další třídy, abychom dokázali přijmout alespoň všechny žadatele ze spádové oblasti školy. Toto rozhodnutí je vázáno na celkový počet žáků školy, resp. na počet žáků 5. tříd, kteří uspějí v přijímacím řízení na víceletá gymnázia. V pátek 13.5. bychom měli znát rozhodnutí vedení školy.

Pro upřesnění uvádím, že počty přijatých ukrajinských dětí nijak neovlivňují rejstříkovou kapacitu školy, tedy nemají žádný vliv na počet přijímaných žáků 1. ročníků.

Petr Karvánek, ředitel školy


Publikoval Petr Karvánek - 06.05.2022 - 14:05:28
Přijímání žáků do 6. tříd

K přijímání žáků do budoucích 6. tříd zatím neumíme zveřejnit žádné podstatné informace. Zatím neznáme počty přijatých žáků do 1. tříd a také neznáme počty žáků současných 5. tříd přijatých na víceletá gymnázia. Od těchto čísel se jednak odvine možnost přijímání žáků do 6. ročníku (doplnění tříd) ale důležitý bude i celkový počet žáků ve škole v kontextu rejstříkové kapacity školy (725 žáků), který nesmíme překročit. Informaci pro přijímání do 6. ročníku zveřejníme na konci května.

Pro upřesnění uvádím, že počty přijatých ukrajinských dětí nijak neovlivňují rejstříkovou kapacitu školy, tedy nemají žádný vliv na počet přijímaných žáků 1. a 6. ročníků.


Publikoval Petr Karvánek - 06.05.2022 - 13:55:20
Hlasování „Šance do škol“

Informace o projektu „Šance do škol“

Hlasování pro všechny žáky školy probíhá zde.


Publikoval Eva Křížová - 29.04.2022 - 19:42:00