Výuka od 30.11.2020

Vážení rodiče.

Zde naleznete nejdůležitější informace k zahájení a průběhu výuky od 30. 11. 2020 (pokud v pondělí dojde k rozvolnění současných opatření).

První stupeň: běžnou výuku zahájí všechny ročníky podle běžného rozvrhu pro školní rok 2020/2021. Výuka je povinná. Stále platí zákaz zpěvu a výuky tělesné výchovy, ale hodiny se neruší.

Příchod do školy: 7:40-7:55, zahájení výuky v 8:00

Druhý stupeň: povinná prezenční výuka se týká 9. ročníků, pro ostatní ročníky platí rotační prezenční výuka (jeden týden chodí žáci do školy, další týden mají povinnou distanční výuku). Konkrétně jsme jednotlivé třídy rozdělili následovně:

  • v lichém týdnu (30.11.-4.12 a 14.12.-18.12.), mají prezenční výuku třídy: 6.A, 6.B, 6.C, 8.C, v sudém týdnu mají tyto třídy povinnou distanční výuku
  • v sudém týdnu (7.12.-11.12. a 21.12.-22.12., 23.12 začínají vánoční prázdniny) mají prezenční výuku třídy: 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, v lichém týdnu mají třídy povinnou distanční výuku.

Prezenční výuka běží podle platného rozvrhu včetně odpoledního vyučování. Je-li poslední hodinou odpolední výuky Tv, tak hodina odpadá.

Distanční výuka běží maximálně do 5. vyučovací hodiny. Třídní učitelé ve spolupráci s jednotlivými vyučujícími stanoví rozsah online výuky, aby nedošlo k přetížení žáků.

Příchod do školy: 7:55-8:05, zahájení výuky 8:10.

Žáci 6. ročníků mají kroužek německého a španělského jazyka

Žáci mají možnost individuálních konzultací po dohodě s vyučujícími, stejně tak mají možnost doučování.

Žáci 9. ročníků mají přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy.

Stravování: nárok na dotovaný oběd mají všichni žáci, kteří se účastní prezenční nebo distanční výuky. Ve školní jídelně se mohou však stravovat pouze žáci v prezenční výuce; žáci, kteří se účastní povinné distanční výuky, si stravu musí odebrat výdejním okénkem (vstup do jídelny ze dvora školy).

Stravování žáků je nejkomplikovanější situací v provozu školy s ohledem na proticovidová opatření a snížení kapacity jídelny. Proto jsme určili každé třídě pevný čas, kdy mohou její žáci jít na oběd. Přehled časů naleznete zde.

Školní družina: Problémem je provoz ranní družiny, pro jehož zajištění není v našich personálních silách ve větším rozsahu, proto žádáme rodiče, kteří nemusí, aby neposílali děti do ranní družiny. Odpolední družina funguje téměř s drobnými omezeními jako v běžném režimu.

Činnost školních kroužků zatím není možná.

Také stále trvá povinnost nošení roušek během výuky a ve společných prostorách školy. Naší snahou bude zařazovat do běžné výuky přestávky a vycházky mimo budovu školy.


Publikoval Petr Karvánek - 26.11.2020 - 20:00:28
Informace k provozu školy od 18. listopadu

Je povolena osobní přítomnost pouze žáků 1. a 2. ročníku základních škol. Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Je umožněn provoz školní družiny za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy, týká se pouze žáků, kteří se prezenčně vzdělávájí. Provozní doba družiny bude od 7:00 do 16:00 hod.

Školní jídelna je v provozu. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Škola přihlásí všechny žáky 1. a 2. tříd ke stravování. Pokud nebudou chtít děti stavu odebírat, musí si obědy odhlásit.

Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (ve dvoře školy) od 11:00 do 12:00 hod.. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Činnost zájmových kroužků je zakázána.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.


Publikoval Petr Karvánek - 12.11.2020 - 11:15:39
Uzavření školy 14. - 1.11. 2020

Važení rodiče,

rozhodnutím vlády ČR došlo od 14. října k úplnému uzavření škol. To znamená, že všichni žáci budou vzděláváni distančním způsobem. Distanční výuka na prvním stupni bude probíhat v rozsahu maximálně 4 vyučovací hodiny denně, na 2. stupni max. 5 vyučovacích hodin denně. Rozvrhy distanční výuky jednotlivých tříd zveřejní třídní učitelé v aplikaci TEAMS. Rozvrhy budou víceméně odpovídat běžnému rozvrhu. Chci zdůraznit, že distanční výuka je pro všechny žáky povinná, řada z nich se jí v uplynulých dnech neúčastnila bez jakéhokoliv zdůvodnění. Jsem rozhodnut takové případy řešit třeba i ve spolupráci s OSPOD sociálního odboru.

Nebude fungovat školní družina. Dětem, které mají problémy s nedostatkem zařízení pro online výuku, jsme dnes zapůjčili tablety. Rodiče žádáme, aby do školy v co nejkratší době doručili podepsané smlouvy o zápůjčce. Pokud potřebuje někdo ještě pomoci s vybavením pro distanční výuku, tak nás urychleně oslovte.

Pokud budete žádat ošetřovné, je možné to řešit ve škole v době 8 - 14 hodin, nebo na emailu skola@zscermaka.cz. Pište nám celé jméno dítěte a třídu. Ošetřovné je podle našeho názoru možné čerpat na dny 14.- 27.10., přestože vláda zakázala účast žáků na vzdělávání do 1. 11. 2020, nicméně se zřejmě jedná o chybu v usnesení vlády, neboť 28. je státní svátek a 29.-30.10. jsou řádné podzimní prázdniny.

 


Publikoval Petr Karvánek - 13.10.2020 - 15:41:27
Projekt prevence dětské obezity

podrobnosti o bezplatném projektu Lékařské fakulty - prevence dětské obezity čtete zde:

prevence dětské obezity

 


Publikoval Petr Karvánek - 12.10.2020 - 12:31:40
Nová opatření vlády

Vážení rodiče,

od pondělí 12. října vstupují v platnost nová opatření. Pro žáky na 1. stupni se nic nemění, pouze v hodinách hudební výchovy platí i nadále zákaz zpěvu. U žáků 2. stupně se zavádí střídavá výuka. To znamená, že polovina žáků bude chodit příští týden do školy, druhá polovina bude mít distanční výuku. V následujícím týdnu se to otočí.

Konkrétně jsem rozhodl, že v týdnu 12. – 16. 10. budou mít distanční výuku žáci 8. a 9. ročníku, žáci 6. a 7. ročníku budou chodit do školy.

týdnu 19. – 23. 10. budou mít distanční výuku žáci 6. a 7. ročníku, žáci 8. a 9. ročníku budou chodit do školy.

V týdnu 26. – 30. 10. budou mít děti prázdniny.

Distanční výuka bude vedena podle rozvrhu jednotlivých tříd max. do 6 vyučovací hodiny, pokud má třída v rozvrhu hodinu Tv, budou mít žáci v této době volno. (https://zscermaka.edupage.org/timetable/ ).

Žáci na distanční výuce budou mít možnost stravování ve školní jídelně. Ti, kteří se nebudou chtít stravovat, si obědy musí odhlásit. Čas oběda jsem žákům na distanční výuce stanovil každý den na 13:40. Stejným způsobem budeme řešit i situaci žáků 6. a 7. ročníku v týdnu 19. - 23. 10.

Prezenční výuka - výuka žáků, kteří chodí do školy, probíhá podle každodenního rozvrhu. Výjimkou jsou hodiny tělesné výchovy, které jsou poslední vyučovací hodinou v dopoledním bloku výuky, nebo jsou v odpoledních hodinách - takové hodiny Tv se ruší.

Po celou dobu opatření nebudou fungovat žádné kroužky ve škole, včetně atletiky.

 


Publikoval Petr Karvánek - 09.10.2020 - 13:23:04