Výsledná čísla zápisu do 1. tříd 2023

K zápisům do 1. ročníku se v naší škole dostavilo celkem 183 dětí. Z nich 115 uvedlo adresu trvalého pobytu ve spádové oblasti školy. O odklad školní docházky požádalo k dnešku 13 dětí ze spádové oblasti školy. Zbývá tedy 102 uchazečů na 82 míst ve 3 třídách. Mezi spádovými dětmi je 5 dětí, které mají svého sourozence na jiné škole a také tam žádají o přijetí. Mezi žadateli je dále 5 dětí, kterým rodiče zřejmě účelově zařídili adresu trvalého pobytu ve spádu školy. Pokud by tyto děti nezůstaly ve skupině spádových žadatelů a byly přijaty na jiné školy (děti se sourozenci), zbylo by nakonec 92 uchazečů ze spádu školy. V ideálním případě by tedy převis zájemců byl 10 žáků. Zkušenosti z minulých let nám říkají, že nemálo dětí, které jsme jako spádové přijali, nakonec nastoupí na jinou např. soukromou školu. Proto věřím, že nakonec přijmeme všechny děti, které ve spádové oblasti bydlí, přestože budeme muset nyní ze spádových dětí vylosovat 82 přijatých.


Publikoval Petr Karvánek - 24.04.2023 - 14:22:11
Hledáme vychovatele do školní družiny

Od září 2023 hledáme vychovatele do školní družiny na plný úvazek. Zájemci se mohou hlásit na mail: skola@zscermaka.cz.


Publikoval Eva Křížová - 21.04.2023 - 11:48:06
Vrácení peněz za lyžařské kurzy

Vratky za lyžařské kurzy ve výši 361,- Kč (19. - 24.3.2023) nebo ve výši 369,- Kč (24. - 29.3.2023) budou dětem převedeny na stravné.

Pokud se některé dítě nestravuje, bude částka dítěti vyplacena v hotovosti.

Krucká


Publikoval Zuzana Krucká - 12.04.2023 - 09:59:29
Zápis do 1. tříd 2023

Zápis do 1. tříd se koná 18. a 19. dubna 2023. Plánujeme otevřít z kapacitních důvodů pouze 3 první třídy

- jednu třídu bilingvní s běžnou výukou matematiky, děti se budou učit psát písmem Comenia Script, (max. 26 dětí)

- jednu třídu s výukou matematiky podle prof. Hejného, výuka psaní písmem Comenia Script, (max. 28 dětí)

- jednu třídu s běžnou výukou matematiky, psaní vázaným písmem (max. 28 dětí).

Celkem tedy bude přijato max. 82 dětí

Zápisy se netýkají dětí ukrajinských uprchlíků před válkou na Ukrajině, ty proběhnou v samostatném termínu 13.6.2023.

Podrobné informace zde


Publikoval Petr Karvánek - 20.03.2023 - 10:05:14
Odznak všestrannosti olympijských vítězů 2023

Jako každý rok, tak i letos, v březnu proběhlo na Praze 6 okresní kolo OVOV 2023, na kterém žáci naší školy nemohli chybět. Ti soutěžili v kategorii jak družstev, tak i jednotlivců a vybojovali několik 1., 2. a 3. míst. V kategorii družstev naše škola zvítězila a zajistila si postup do krajského kola.

Všem soutěžícím gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.


Publikoval Edita Zemanová - 20.03.2023 - 06:56:44